از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* صلوات تنجینا

01-salawat-tonajina-shamsiyeh

02-salawat-tonajina-shamsiyeh

2پاسخ به “صلوات تنجینا”

یک نظر بگذارید