از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* صلوات تنجینا

01-salawat-tonajina-shamsiyeh

02-salawat-tonajina-shamsiyeh

2پاسخ به “صلوات تنجینا”

یک نظر بگذارید