حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* دانلود کتاب جامع السلوک

شما می توانید این کتاب گران سنگ را در این لینک دانلود نمایید.

برای دانلود روی جلد کتاب کلیک کنید.jame-solok-shamsiyeh

2پاسخ به “دانلود کتاب جامع السلوک”

یک نظر بگذارید