از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* آداب قضای حاجت

کسی که برای قضای حاجت می رود، آداب زیر را رعایت کند:

۱- با پای چپ وارد توالت شدن.

۲- زمان داخل شدن به توالت دعای (اَللّهُمَّ اِنِّی اَعُوذُبِکَ مِنَ الخُبثِ وَ الخَبَائِث) را خواندن.

یعنی: بارالها! از شر شیطانهای نر و ماده به تو پناه می برم.

۳- زمانیکه در فضای باز است، دور از انظار مردم باشد.

۴- پرهیز نمودن از کثیف شدن لباس و جسم به هنگام قضای حاجت.

۵- در حمام ادرار نکردن.

۶- در آب ادرار نکردن.

۷- از قضای حاجت نمودن در سایه ای که قابل استفاده مردم است، پرهیز نمودن.

۸- با چیزهای نجس خود را پاک نکردن.

۹- به هنگام قضای حاجت، پشت و رُخ به سوی قبله ننمودن.

۱۰- به هنگام قضای حاجت، آلت تناسل و شرمگاه خویش را با دست راست نگرفتن.

۱۱- با آب استنجا کردن.

۱۲- در جایی که آب نباشد، با سنگ، کلوخ و یا اشیاء پاک کننده استنجا کرده  تا وقتی که پاک شود.

۱۳- با استخوان استنجا نکردن.

۱۴- با دست راست استنجا نکردن.

۱۵- با دست چپ استنجا کردن.

۱۶- بعد از استنجا کردن، دست را شستن و یا بر زمین پاکی مالیدن(در صورت نبودن آب).

۱۷- با پای راست از توالت بیرون شدن.

۱۸- بعد از بیرون شدن از توالت، دعای (غُفرَانَک) را خواندن؛ یعنی: بار الها! بخشش تو را می خواهم.

2پاسخ به “آداب قضای حاجت”

یک نظر بگذارید