از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* ختم خواجگان

برای شما دلایل و نحوه خواندن ختم خواجگان رو می گذاریم.

می توانید از پست دانلود کنید.

Download

ما را با نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود همراهی کنید.

التماس دعا.

یک نظر بگذارید