حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* ختم خواجگان

برای شما دلایل و نحوه خواندن ختم خواجگان رو می گذاریم.

می توانید از پست دانلود کنید.

Download

ما را با نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود همراهی کنید.

التماس دعا.

یک نظر بگذارید