از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* پاسخ به سؤال(۷)

شخصی زمان نماز گزاردن، هنگام رکوع و یا سجده قسمتی از کمرش بدلیل کوتاه و تنگ بودن لباسش دیده می شود؛ حکم نماز خودش و نیز حکم نماز شخص پشت سری که چشمش افتاده است، چیست؟

(و يمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد (و الغليظة قبل و دبر و ما حولهما، و الخفيفة ما عدا ذلك) من الرجل و المرأة. (ج۱ ص۲۶۳)
دیده شدن یک چهارم عورت غلیظه یا خفیفه ی شخص نمازگزار به اندازه اداء(انجام دادن) یک رکن که به مقدار سه تسبیح است، نماز او را باطل می کند.

ولی به نماز شخصی که عورت او را می بیند، خللی وارد نمی کند، ولی با این حال اگر نگاه نکند، بهتر است.

و الله اعلم الصواب

Spread the love

3پاسخ به “پاسخ به سؤال(۷)”

یک نظر بگذارید