از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* حدیث(۲۰)

ورود به خانه با ذكر الله

روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:

هرگاه انسان وارد خانه شد و «بسم الله الرحمن الرحیم» را بر زبان جاري نمود و الله جل جلاله را ياد كرد و هنگام خوردن غذا «بسم الله الرحمن الرحیم» را بر زبان جاري نمود، شيطان به لشكريان خود مي‌گويد:

براي شما در اين خانه نه غذايي وجود دارد و نه جاي خوابي.

و هرگاه به هنگام ورود به خانه «بسم الله الرحمن الرحیم» را نگويد و الله را ياد نكند، شيطان مي‌گويد: اين جاي خواب و خوراك شما است.

سنن ابی داود

یک نظر بگذارید