از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* حکایت(۵۷)

سلطان العارفين بايزيد بسطامي ـ رحمة الله علیه ـ فرمود:

هر که روز به شب آرد، چنانکه کسی را نیازارد؛ چنان باشد که آن روز، با پیامبر زندگی کرده است.

Spread the love

یک نظر بگذارید