از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* پاسخ به سؤال(۵)

سؤال:

آیا بعد از بیعت با یک مرشد میتوان با مرشد دیگری بیعت نمود؟
و اگر می شود طریقه اش چطور است؟
و آیا میتوان همزمان با مرشدی دیگر نیز بیعت کرد همچنان که میگویند شیخ بسطام رحمه الله تعالی شیخ بسیاری داشته؟

جواب:

حجة السالکین فی رد المنکرین جلد دوم صفحه ۳۲: بدانكه حضرت جنيد رحمه الله كه مريد دويست پير شده بود آن است كه علم شريعت را از دويست پير حاصل كرده بود مثلا از يك پير، علم نماز و روزه حاصل كردند و از يك پير ديگر، علم تلاوت قرآن حاصل كردند و از يك پير ديگر، علم اورا دو از يك پير ديگر، علم فقه و از پير ديگر، صرف و نحو و از يكي علم تفسير و از يك پير ديگر، علم صبر و شكر و از يك پير ديگر علم توكل وَ قِسْ عَلَي هَذَا الْبَاقِيَ و پير طريقت ايشان، سريّ سقطي است و بس كه از وي علم طريقت و حقيقت و معرفت حاصل كردند . و همچنين بايزيد بسطامي مريد صدو سيزده پير شده علم شريعت آموخته اند و پير طريقت ايشان، حضرت امام جعفر صادق (رح) است و بس.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به جلد دوم کتاب حجة السالکین فی رد المنکرین مراجعه نمایید.

Spread the love

یک نظر بگذارید