از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* نماز کسوف(خورشیدگرفتگی) و خسوف(ماه گرفتگی)

وقتی ماه یا خورشید گرفتگی شد، مستحب است کسی بانگ دهد و بگوید: (الصلاة جامعة) «نماز برپاست».

از عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- روایت است: «لما کسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم  نودی: إن الصلاة جامعة». متفق علیه

«در زمان پیامبر-صلی الله علیه وسلم -وقتی خورشید گرفت، ندا داده شد: إن الصلاة جامعة».

kosof-khosof-shamsiyeh


برای مطالعه مطلب خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از آیات خداوند متعال  اینجا را کلیک کنید.


هنگامی که خورشیدگرفتگی روی دهد، مردم در مسجد جمع شوند و امام باید دو رکعت را به صورتی که آمده بخواند. قرائت را طولانی نماید به طوری که وقت خسوف را فرا گیرد و بعد از نماز دعا کند تا خورشید گرفتگی برطرف شود. دعا کردن به دو صورت انجام می شود:

اگر امام بخواهد نشسته دعا کند، روبه قبله باشد و اگر ایستاده دعا کرد، روبه مردم دعا کند.

نماز کسوف[خورشید گرفتگی] و خسوف[ماه‌گرفتگی] سنت مؤکده است و هر کدام آنها دو رکعت هستند. چگونگی برگزاری این نماز مانند دیگر نمازهای دو رکعتی است که هر رکعتی یک رکوع و دو سجده دارد.

هرگاه کسوف و خسوف برطرف شد و خورشید و ماه نورشان را باز یافتند، اگر شخصی آن نماز را نگزارده باشد، قضا ندارد.

در نماز کسوف امام باید کسی باشد که نماز جمعه را اقامه می کند و اگر آن شخص حاضر نشد مردم نماز را انفرادی برگزار کنند و بصورت جماعت نخوانند. در نماز کسوف خطبه نیز وجود ندارد.

نماز خسوف به صورت جماعت برگزار نمی شود، زیرا در شب اجتماع مردم عذر است.

در نماز کسوف قرائت، در نزد حضرت امام اعظم رحمه الله بصورت خفیه می باشد.

Spread the love

یک نظر بگذارید