از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* عید قربان مبارک

عید قربان، بر تمامی شما عاشقان مبارک باد.

یک نظر بگذارید