از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* عید قربان مبارک

عید قربان، بر تمامی شما عاشقان مبارک باد.

یک نظر بگذارید