از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* زیارات مأثوره

مكانهاي نماز رسول الله(ص) در مسجد الحرام

۱- پشت مقام ابراهيم(ع).

۲- روبروي حجرالاسود.

۳- نزديك ركن شامي از جانب حطيم.

۴- پاي آستانة كعبه.

۵ – پشت به مقام ابراهيم(ع) رو  به خانه.

۶- بين ركن يماني و حجرالاسود.

۷- داخل حطيم زير ميزاب رحمت. آن ناودان بيت الله در حطيم است كه موقع باران آب سقف بيت الله از آن جا مي ريزد بايد زير آن ايستاده و دعا كند چرا كه در آنجا دعا قبول مي شود.

مولدهاي متبركه

۱- مولد النبي(ص) در سوق الليل معروف است.

۲- مولد بي بي فاطمه (رضی الله عنها) در سراي بي بي خديجه (رضی الله عنها) .

۳- مولد حضرت عمر فاروق(رض) در جبل نوبي.

۴- مولد حضرت علي(رض) در شعب علي.

۵- مولد سيدنا حمزه(رض) پايين مكه بر راه ماجن.

۶- مولد حضرت امام جعفر صادق(رض) در سراي ابي سعيد(رض).

سراهاي متبركه

۱- سراي حضرت ابوبكر صديق كه اسلام آوردن حضرت علي و عثمان و طلحه و زبير و بسياري از صحابه(رض) در آنجا بود در كوچه اي بنام زقاق الحجر كه بر ديوار آن كوچه، اثر آرنج آن حضرت(ص) بر سنگي باقيمانده كه وقتي خود را به ديوار تكيه داده، «يا ابابكر» ندا مي فرمودند؛ آرنج مبارك(ص) بر سنگ اثر گذاشت و نيز مقابل اين سرا، ديواري است كه سنگي بر آن نصب و روي آن نوشته بود:

اَنَا الْحَجَـرُ الْمُسَلِّمُ كُلَّ حِيْـنٍ

عَلَي خَيْرِ الْوَرَي فَلِيَ  الْبِشارَةُ

وَنِلْتُ فَضِيْلَةً مِنْ ذِي الْمَعَالِي

خُصِّصْتُ بِهَا وَ اِنِّيْ مِنْ حِجَارَة

«من سنگی هستم که هر لحظه بر برگزیده مخلوقات خداوند ـ حضرت محمد(ص) ـ سلام می دادم و او به من مژده و بشارت می داد. من به فضیلتی از فضایل صاحبان شرف و بزرگی دست یافتم و به آن مخصوص گردیدم در حالی که یک سنگ هستم».

مشهور است كه قبل از بعثت، بر حضرت(ص) سلام مي كرده و ايشان «عليك السلام» مي فرمودند و تا چند سال قبل زيارت مي شد؛ ولي فعلاً حكومت سعودي آن را برداشته، به خزانه نقل داده و جايش،  بر دكّان نبش كوچه ظاهر است.

۲- دار خِيْزَران كه در آن مسجدي است كه در اول دوره اسلام، پيغمبر(ص) آنجا بودند و جاي اسلام حضرت عمر(رض) و اميرحمزه(رض) و محل اجتماع اصحاب(رض) بود.

۳- رباط موفق يا مغاربه در سوق باب ابراهيم(رض) محل اجابت دعا است.

۴- معبد سلطان ابراهيم ادهم، سرايي است بر جبل جزل.

۵- دار بي بي خديجه ـ رضي الله تعالي عنها ـ محل نزول وحي به وسيله جبرييل(رض) و منزل آن حضرت(ص) و جاي ولادت اولاد امجادش.

مساجد متبركه موجود در مكه مكرمه

۱- مسجد الرايه در بلندي مكه نزد مناره ابي شامه.

۲- مسجدي است پيش مسلخ بزرگ، بر دست راستِ كسي كه به مكه مي آيد.

۳- مسجد مختبا در سوق الليل قريب مولد النّبي(ص).

۴- مسجدحضرت  ابراهيم(ع) بر جبل ابي قبيس.

۵- مسجد سيدنا ابي بكر صدّيق(رض) در پايين مكه پهلوي دارا لهجره.

۶- مسجد الحرس كه به بيعة الجن معروف است.

۷- مسجد الاجابه بر سمت چپ راهي كه به سمت مني است.

۸- مسجد بيعة الانصار نزديك عقبه، در سمت چپ راه به سوي مني.

۹- مسجد نحر، بين جمره اولي و وُسطي در سمت راست راه عرفات.

۱۰- مسجد كبش در سمت چپ راه عرفات.

۱۱- مسجد سيدتنا عايشه ـ رضي الله تعالي عنها ـ در بلنديِ مسجد، غاري است و داراي بنايي كه محل اعتكاف بي بي بوده است.

۱۲- مسجد خيف كه جاي نماز هفتاد نفر از انبياء ـ عليهم السلام ـ بوده خصوصاً قبّه وسط مسجد بزرگ.

۱۳- مسجد ضبّ بر بلندي كوه خيف و غار مرسلات نيز آنجا است كه داراي نشان سر مبارك(ص) و محل نزول سوره «والمرسلات» است.

۱۴- مسجد سيدنا ابراهيم(ع) در عرفات.

۱۵- مسجد نمره در عرفات.

۱۶- مسجد فتح در وادي مرّ.

۱۷- مسجد جعرانه در راه طايف كه جاي احرام آن حضرت(ص) و سيصد پيغمبر ديگر است. آنجا آبي است كه از اثر دست يا نيزه مبارك(ص) جوشيده و تاكنون فيضش به حاجتمندان مي رسد.

۱۸- مسجدي است كه در نزديكي راهي كه از باب عمره به سوق باب ابراهيم(ع) مي رود.

۱۹- مسجد مشعر الحرام در مزدلفه.

۲۰- مسجد صفاع در جنوب مسجد خيف.

زيارت مساجد فوق در اوقات مجاز، با نماز خواندن و در اوقات مكروه، با ذكر و دعا و درود است.

كوه هاي متبركه

۱- جبل ابو قبيس بر بلندي صفا كه در بعضي روايات جسد مطهّر حضرت آدم و حوا و شيث ـ عليهم السلام ـ در اين كوه دفن شده و اولين كوههاي دنيا و بهترين كوههاي مكه و امين حجرالاسود و محل اجابت دعا و شق القمر است.

۲- جبل خندمه كوهي است بالاي ابي قبيس مدفن هفتاد نفر از انبياء ـ عليهم السلام ـ .

۳- جبل حرا يا نور كه در آن غاري است كه مبارك(ص) از مشركين كناره گرفته و آنجا بسر مي بردند تا جبرييل(ع) فرود آمده و مژده رسالت را با آوردن آيات اول سوره علق به ايشان ابلاغ نمودند.

۴- جبل ثور يا اطحل در دو ميلي پايين مكه كه در آن غاري است كه شب هجرت، آن حضرت(ص) با سيدنا ابوبكر(رض) به آنجا آمدند و به امر خدا همان ساعت بر در غار درختي سبز شد و عنكبوت تنيد و كبوتر تخم گذاشت تا از شرّ كفار محفوظ ماندند و آیه كريمه «ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ» در شأن آن وارد آمده است.

۵- جبل ثبير به مني، پيش از بعثت جاي عبادت حضرت پيغمبر(ص) بود و در خبر است كه چون به كوه طور تجلّي واقع شد، شش قطعه از آن جدا گشته و سه قطعه از آن به مكه افتاد كه حرا و ثور و ثبير است و سه قطعه ديگر به مدينه افتاد كه احد و رقان و رضوي است.

۶- ثبير غينا و ثبير اعرج در مني كه اين دو كوه بر دو جانب وادي افاعيه واقع است.

۷- جبل ثبير نصح در مزدلفه در سمت چپ راهي كه به مني مي رود.

۸- ثبير خضرا در راه مني بر وادي خضيرا.

۹- ثبير احدب يا احيدب مقابل مسجد خيف.

مقابر متبركه

۱- مقبره المعلي قبر بي بي خديجه ـ رضي الله تعالي عنها ـ و عبدالله بن عمر(رض) و قاسم فرزند پيغمبر(ص) و فضيل عياض و بسياري از سادات صحابه و تابعين و علما و صلحا.

۲- مقبره مهاجرين نزد جبل بكاء.

۳- مقبره شبيكه در پايين مكه.

۴- قبر بي بي ميمونه ـ رضي الله تعالي عنها ـ در طرف هفت ميلي مكه در راه وادي مرّ .

۵- قبر عبدالله بن عبّاس(رض) در وادي طايف.

۶- قبري است بر سر كوه برقه از وادي مرّ كه گويند مقبرة بي بي مريم، مادر حضرت عيسي(ع) است.

مواضع اجابت دعا

۱- دوره طواف.

۲- ملتزم.

۳- زير ميزاب رحمت.

۴- داخل كعبه.

۵- پشت مقام ابراهيم

۶- نزد زمزم.

۷- صفا.

۸- مروه.

۹- مزدلفه.

۱۰- عرفات.

۱۱- در حال سعي بين صفا و مروه.

۱۲- در مني عموماً و خصوصاً نزد جمرات سه گانه.

۱۳- وقت دخول از باب السلام.

۱۴- سراي بي بي خديجه(رض) در شبهاي جمعه.

۱۵- مولد النبی صلی الله علیه و سلّم وقت زوال آفتاب در روز دوشنبه.

۱۶- دار خيزران بين مغرب و عشاء.

۱۷- جبل ثور در وقت ظهر.

۱۸- جبل حرا مطلقاً.

یک نظر بگذارید