از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* رستاخیز

هنگامی که خداوند بخواهد جهان هستی را ویران کند، به فرشته ای از اکابر فرشته ها به نام اسرافیل فرمان می دهد که در صور بدمد و با این دمیدن، جهان شامل آسمانها و زمین ویران می شود؛ مگر چند کسی که خدا بخواهد نمیرند. سپس دوباره دمیده می شود، همه جاندارانی که مرده اند دوباره زنده می شوند. خداوند متعال می فرمایند: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» «در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میرند؛ مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، به ناگاه همگی بپا می خیزند و می نگرند» (زمر/ ۶۸).

از حضرت عبدالله بن عمر ـ رضی الله عنهما ـ روایت شده است که از پیامبر ـ صلّی الله علیه و سلّم ـ پرسیده شد: صور چیست؟ فرمودند: «شاخی است که در آن فوت می شود» (رواه ترمذی).

امام نووی ـ رحمة الله علیه ـ می فرماید: در چند روایت آمده که زمانِ میان هر دو فوت، چهل سال است.

شیخ آلوسی ـ رحمة الله علیه ـ می فرماید: بعد از دمیده شدن صور دوم، مانند بار اول که انسان آفریده شد، همه اندامهای انسان گرد هم آمده و جان در آنها دمیده می شود و یک تکه از آن هم از بین نمی رود، تا جائی که تکه گوشتی که بر روی آلت تناسلی مرد است و در هنگام ختنه بریده می شود، به آن پیکر بازگردانده می شود و همچنین با دمیده شدن دوم، مراحل هولناک رستاخیز آغاز می شود.

امام طحاوی ـ رحمة الله علیه ـ می فرماید: ما به زنده شدن روز رستاخیز و پاداش اعمال در آن روز و احضار بندگان در حضور خداوند برای پرسش و رسیدگی به اعمال آنها و خواندن نامه های اعمال و پل آویخته بر دوزخ (صراط) و میزان باور داریم.

یک نظر بگذارید