از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* دانلود غزل جلوه نموده

جلوه نموده…

با صدای استاد محمد فاروق درپور

دانلود

یک نظر بگذارید