از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* دانلود غزل جلوه نموده

جلوه نموده…

با صدای استاد محمد فاروق درپور

دانلود

یک نظر بگذارید