از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* عرش و کرسی

امام طحاوی ـ رحمة الله علیه ـ می فرماید: «وجود عرش و کرسی قطعی است و ما به آن ایمان داریم. خداوند متعال به عرش نیاز ندارد و از داشتن مکان پاک است»

خداوند متعال می فرماید: «فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» آل عمران/۹۷ «خداوند از همه جهانیان بی نیاز است».

حضرت علی ـ رضی الله عنه ـ می فرماید: «ان الذی أیّن الأین لا یقال له أین» «خداوند که مکانها را آفریده، به او گفته نمی شود که در کدام مکان است».

خداوند در ازل بوده و مکانی نداشته و بعد از خلق مکان، نیازی به آن ندارد. کرسی هم یکی از آفریده های بزرگ خداوند است که زیر عرش قرار دارد و از همه آسمانها و زمین بزرگتر است. خداوند می فرماید: «وسع کرسیه السموات و الارض» «کرسی خداوند در برگیرنده آسمانها و زمین است» و اینها مخلوقات خداوند است و ما به آنها ایمان داریم.

یک نظر بگذارید