الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

* کی شود یا مصطفی آندم بیایم سوی تو

نعتی عاشقانه برای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم


Spread the love

یک نظر بگذارید