از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* صد سلام (ربیع الاول ۱۴۴۰)

صد سلام برای نور الانوار، سرّ الاسرار، نبی المختار

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

با صدای دلنشین گروه انوار جام شهرستان تربت جامیک نظر بگذارید