از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* احکام لعان

اگر شخصی به همسرش تهمت زنا زد، یا زمان وضع حمل بگوید: این بچه از من نیست، معلوم نیست که از کیست، در این صورت این زن باید نزد قاضی شرع رفته و او را از جریان اطلاع دهد؛ آن زمان قاضی شرع هر دو را احضار نموده و ابتدا از مرد می­خواهد که چنین بگوید: من خدا را گواه گرفته و می­گویم در تهمتی که به او زده­ام صادق هستم. چهار مرتبه شوهر همچنین تکرار نموده و پنجمین بار می­گوید: اگر من در گفته­ی خود دروغ می گویم لعنت خدا بر من باد.

سپس قاضی از زن می­خواهد که چهار مرتبه چنین بگوید: من خدا را گواه گرفته و می­گویم در مورد آنچه مرا تهمت زده دروغ می گوید و مرتبه پنجم بگوید: اگر تهمت های شوهرم راست باشد، غضب خداوندی بر من باد.

چون هر دو سوگند خوردند، حاکم میانشان جدایی می­اندازد و از این جدایی قاضی، طلاقی بائن واقع می گردد. و آن بچّه فقط به مادرش تعلّق می­گیرد. این سوگند را در اصطلاح شریعت «لعان» می­گویند.

شرح البدایة، جلد۱، صفحه ۳۶۹ و جلد۱، صفحه ۳۹۸

Spread the love

یک نظر بگذارید