از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* مسائل ذبح

در مورد ذبح کردن

* روش ذبح نمودن این است که روی حیوان جانب قبله گردد [عالمگیری، ج۶، ص۱۹۳] و شخص ذبح کننده کاردی تیز در دست گرفته «بسم الله الله اکبر» گوید، سپس گردنش را طوری ببرد که برآمدگی در گلو در طرف سر قرار گیرد و چهار رگ یعنی حلقوم، مری و دو شاه رگ که در دو طرف راست و چپ گردن قرار گرفته­اند قطع گردند. اگر از این چهار رگ سه تا قطع گردید، بازهم حیوان مذبوحه حلال است و اگر دوتا قطع گردید  حیوان حرام و خوردنش نا جایز است. [هدایه، ج۴، ص۴۳۵]

* اگر شخصی هنگام ذبح عمداً بسم الله نگفت، آن حیوان حرام می­گردد؛ البته اگر فراموش کرد حلال است. [هدایه، ج۴، ص۴۳۵]

* ذبح نمودن با کارد کند، مکروه و ممنوع است، زیرا حیوان بسیار ناراحت می­شود. نیز قبل از سرد شدن  دست و پای حیوان، آن را بریدن و پوست زدن، و بعد از چهار رگ، فوراً گردنش را تا آخر بریدن و سرش را جدا کردن مکروه است. [در المحتار، ج۵، ص۲۸۸]

* مذبوحه ی مسلمان فرق نمی­کند زن باشد یا مرد باشد، پاک باشد یا ناپاک باشد، به هر حال درست است و آن حیوان حلال است، ولی مذبوحه ی کافر حرام است. [شرح التنویر، ج۵، ص۲۸۹]

 * ذبح با هر چیز تیز مانند سنگ لبه دار نی شکر و نی درست است. [هدایه، ج۴، ص۴۳۶]

موارد حلال و حرام

* گوشت حیوانات و پرندگان شکاری و آن که غذایش ناپاک است، مانند شیر، گرگ، شغال، گربه، سگ، میمون، شاهین، باز و … حرام است و پرنده و حیوانی که چنین نباشد مانند: طوطی، مینا، فاخته، گنجشک، مرغابی، کبوتر، گاو وحشی، آهو، بط، خرگوش و … گوشت شان حلال است. [عالمگیری، ج۲، ص۱۹۲]

* خوردن گوشت کفتار، تمساح، لاک پشت، زنبور، قاطر و الاغ درست نیست، خوردن گوشت اسب جائز، ولی بهتر است انسان از خوردن آن اجتناب ورزد، از حیوانات دریا فقط ماهی حلال  است. [هدایه، ج۴، ص۴۴۰]

* خوردن ماهی و ملخ بدون ذبح درست است و خوردن دیگر حیوانات بدون ذبح درست نیست و چون یکی از آنها بدون ذبح مُرد، حرام است. [در المحتار، ج۵، ص۳۰۰]

* هر ماهی که در دریا مرده و بر پشت روی آب آید، خوردنش درست نیست. [در المحتار، ج۵، ص۲۹۹]

* خوردن شکمبه  حلال است. [عالمگیری، ج۲، ص۱۹۴]

* اگر بر چیزی چند مورچه مرده باشد، خوردن آن چیز با مورچه­ها حلال نیست، اگر مورچه­ها دور کرده شوند  آنوقت، خوردنش حلال است؛ حتی اگر یک یا نصف مورچه بر آن باقی بماند باز هم خوردن ناجائز و خورنده گنهکار می باشد. [ردالمختار]

* گوشتی که کافر می­فروشد و می­گوید مذبوحه مسلمان است خریدن و خوردنش ناجایز است، ولی اگر آن شخص هنگام ذبح همانجا حاضر بود و دید که مسلمانی آن را ذبح کرد آنوقت خریدن و خوردنش جایز است. [ردالمختار، ج۵، ص۳۳۷]

* مرغی که چیزهای گندیده می­خورد قبل از ذبح نمودن مدت سه روز جایی نگه داری شود که از خوردن چیزهای گندیده محفوظ بماند و سپس ذبح شود، وگرنه خوردنش مکروه می­باشد. [شرح التنویر، ج۵، ص۳۳۳]

Spread the love

2پاسخ به “مسائل ذبح”

یک نظر بگذارید