از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* مسلمان بعد از رسيدن به درجه يقين، چگونه اخلاقي را کسب مي کند؟

کسي که در مرتبه عين اليقين است به طور قطع می داند که خداوند او را مي بيند؛ پس ذرّه اي ريا در عبادت او باقي نمي ماند و بطور کلّي از هر عمل خلاف شرع دوري مي گزيند؛ زيرا هيچ دزدی اگر بداند که صاحب مال او را مي بيند و مراقب اوست، دست به دزدي نمي زند.

از حيث اينکه او از ذکر خداوند غفلت نمي ورزد و به سبب انشراح سينه او به اين برکت معنوي، يقيناً در حالي که پايبند و مقيد به شرع خدا و سنّت رسول او صلی الله علیه و سلّم است، سلوک او به سلوک محمّدي تغيير مي كند. يقيناً اين درجه اي است که جز مقام نبوّت، ديگر مقامي بالاتر از آن نيست. آنکه به اين مقام مي رسد از عالم ناسوت به عالم ملکوت انتقال مي يابد «عَبْدِيْ کُنْ رَبَّانِيًّا تَقُلْ لِلشَّيءٍکُنْ فَيَکُوْنُ» و هنگامي که به اين درجه نايل مي گردد خداوند سبحانه و تعالی را از خوف دوزخ يا به طمع جنّت عبادت نمي کند؛ بلکه ذات احديت سبحانه و تعالی را خاص از روي محبّت به ذات مقدّس او پرستش و عبادت مي نمايد.

Spread the love

یک نظر بگذارید