از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت دوم

بسوی کعبه معظمه

به مكه مي رويم. به قبله ي اتحادمان در نماز. كعبه كه هر روز چند بار به آن روي مي آوريم و به سوی آن سجده می کنیم.

شهري كه نام آن را قبل از نام شهر خودمان شنيده ايم. شهري كه دغد غه ي ديدار آن را عمري با خود داشته ايم. راستي مكه چگونه شهري است؟ مي دانيم كه شهري پر از خاطرات مردان بزرگ است. خاطرات پيامبران و دلاوریها و بزرگ منشی ها. كه آنها را چون اسرار تاريخي و چون گنجينه اي با ارزش در خود به وديعه گذاشته است. خاطرات حضرت آدم، ابراهيم، اسماعيل … و محمد عليهم السلام و يارانش.

 خاطراتی که در دل روز و شب، كوه و دشت، غم و شادي و پيروزي و شكست آنها را خود نهفته است. شهري كه خدا آن را براي خود و خانه اش انتخاب كرده

است. شهري كه كعبه در آن قرار دارد. شهري كه بيشتر از همه ی شهرها خدا در آن به درستي پرستش شده است. شهري كه نماي توحيد و يكتا پرستي است در آن هویداست.

اين شهر ديگر تا ابد روی شرك، بت پرستي، را نخواهد و بر خواهد تابید. شهري كه رفتارها در آن بايد انساني باشد.

شهری که در آن بر هيچ موجودي ظلم نشود و كسي مورد آزار و اذيت قرار نگیرد.

شهر صفا و مروه، شهر زمزم، چشمه زمزمی که آب آن آبي متفاوت از آبهاي عالم است. هنیء و گوارا. شهر منا و عرفات، شهر حضرت هاجر و اسماعيل، شهر آدم و حوا، شهر ابابيل، شهري كه در اثر دعاي حضرت ابراهيم از انواع نعمتها برخوردار شد.

جبروت کعبه مشرفه

چشم مان براي اولين بار به كعبه مي افتد. نور و جبروت عجيبي دارد. توصيف آن با قلم مقدور نيست. بايد رفت، ديد و با پوست و تن و جان آن را لمس کرد و به تن تجربه كرد. عظمت آن در وصف و تعریف آمدنی نیست. احساس كردني است. عظمت و بزرگي كعبه براي هر بيننده اي مشهود است. عظمت كعبه طوری است که نه تنها حجاج را بلکه همه را مجذوب و مبهوت خود میکند. دعای پربرکت زیر مداوم توسط حجاج زمزمه ميشود:

اللهم زد هذا البيت تشريفا و تعظيما و …

پروردگارا! بر عظمت و شرافت اين خانه بيفزاي و بر شرافت و بزرگي كساني كه اين خانه را بزرگ مي دارند بيافزاي. صحن حرم و صحن طواف مملو از جمعيت است.

حجاجي را مي بيني كه در اولين بار ورود چشم هايشان به اشك نشسته است.

اللهم هذا البيت بيتك و العبد عبدك…

اين خانه، خانه اي است با عظمت. با قوانيني خاص. هر زمان به مسجدي وارد مي شويم دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا می کنیم. اما تحيّه اين مسجد هفت دور طواف است. در آن جا زن و مرد در وقت طواف خود را چون ذره اي در آغوش جمعيت رها مي كنند. خبري از برخوردهاي خشني كه شنيده يا خوانده بوديم نيست. طواف كننده گان و ميزبانان مهربان هستند.

Spread the love

یک نظر بگذارید