الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

* الهی ناظم آل پیامبر کن مرا

الهی ناظم آل پیامبر کن مرا

با صدای دلنشین آقای مسعود علیخواجه

 

Download

Spread the love

یک نظر بگذارید