از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت سوم

آغاز مناسک و اعمال حج

روزهاي باقي مانده به شروع مراسم حج به سر مي آيد. ديگر زمان استراحت و توقف تمام شده است. حجاج از اقصي نقاط دنيا جمع شده اند. زمان حركت فرا رسيده و بايست از كعبه دور شد و به سوي دشت منا حركت آغاز كرد. فرمان حركت بسوي مشاعر داده میشود و آغاز ماموريت حج صادر ميشود.

در ميان مردم براي حج بانگ برآور تا پياده و سوار بر شتران باريك اندام كه راههاي دور و دراز را پشت سر مينهند، نزدت بيايند.  [الحج: ۲۷].

اين شروع مراسم حج است. همه چيز براي انجام ماموريت بزرگ مهيا شده است.

روز هشتم ذي الحجه فرمان صادر ميشود. آماده ي رفتن به منا مي شويم. در شروع ماموريت بزرگ بار ديگر صداي تلبيه از قلبها بر مي خيزد.

لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک.

اين پاسخ حجاج به صدور فرمان حركت به سوي مشاعر است. بايد همه چيز را در مكه گذاشت و رفت.

لبیک اللهم لبیک، ساعت هشت صبح  در اتوبوس مي نشينيم. مكه را به خداي مكه مي سپاريم. منا بين مكه و بين مشعر الحرام قرار دارد. نزديكترين مشاعر به مكه مناست. در ايام حج حجاج بيشترين توقف را در منا دارند. منا جايي است كه حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل را جهت قربانی كردن با خود برده است.

سوال سرنوشت ساز

حالا لحظه اي است كه از خود بپرسيم که  به راستی چرا به  اينجا آمده ايم؟.

هركسي از گوشه اي از دنيا رخت سفر بسته. موسم حج كه رسيد حجاج از اطراف و اكناف گیتی در مكه جمع شده اند. ما به منا آمده ايم. حالا ما هستيم و منا، دشتي محصور در ميان كوهها. نخست خانه و شهر و ديار خود را رها كرديم، سپس حتي سقف هاي سرپوشيده را رها كرديم و درون خيمه آمديم، لباس ها را از تن بیرون  كرديم و کفن پوش شده ایم . از همه تعلقات بريديم. چرا و براي چه؟ چند ماهي است كه حالت عجيبي به من دست داده است. گونه اي از نا آرامي و شیدایی. مدتها است كه خواسته و ناخواسته پيوندهاي گذشته ي خود را سست كرده ام. به عمد يا به سهو، روابط گذشته ضعيف شده يا کاملا قطع شده است. مسأله اي نگفتني درونم را به آشوب کشیده. گفتم شايد به ميقات بروم آرامش يابم. شايد فرصتي براي تفكر و انديشيدن درون مشوشم را مطمئن سازد. خوب اما اينجا براي چه آمده ايم. به كجا مي رويم؟ شايد در روزهاي آينده مهيا شود. تا به يك جمع بندي در باره ي فكرم و راه آينده ام برسم. يقينا به سيستم فكري گذشته بر نخواهم گشت. اما در باره ي راه آينده خود کماکان آشفته و پریشانم. حج براي همين است. حج يك تولدي نوين است. مناسك حج مجموعه اي است از عبادات، تزكيه ي نفس، از بين بردن

خواسته هاي نابجا، تغيير نگرش، دگرگون سازي اخلاق، عادات و عبادات، شناخت بهتر و فرمانبري، تقلا و تكاپو، تلاش و تحرك، فكر و تفكر، زمزمه نيايش و دعا، حركت و توقف، تغيير جهان بيني و شيوه ي تفكر در آفاق و بازبيني نگرش به دنيا وآخرت. که مجموعه اينها در فرد بایستی دچار دگرگوني شود و انسان ديگري باز آفريني كند. يعني تولدي دوباره.

حج فرصتي براي شناخت

حج يك دانشگاه عظیم و جهانی است. دانشكاه شناخت. حج فرصت شناخت بسياري از پديده ها است. و این در معنای عرفه هم که به معني شناخت است نمایان است.  فرصت شناخت شيوه ي درست دين ورزي، شناخت توحيد، سنت و بسياري از مسايل اجتماعي، ديني و مردم شناسي است. فرصت محك زدن گذاره هاي راست و دروغي كه سالها شنيده ايم. فرصت شناخت حكمت هاي اعمال حج. اگر دقت كنيم در انجام شعائر فرض شده حكمت هاي متعالي نهفته است. مهمترين آنها عرفه و طواف است. عرفه فرصت شناخت است. در انجام مراسم حج ابتدا عرفه است فرصتي براي شناخت قدرتي كه مخلوق را از اقصي نقاط دنيا در يك روز در اين وادي جمع مي كند. وقتي انسان اين خالق را شناخت درست شناختن آن گام بعدي است. تعهد به واحد دانستن اين قدرت نيز لازم است. كعبه نماد توحيد است. طواف فرصتي براي فهم توحيد و تعهد به رد شرك است.

از دیگر مباحث مهم شناخت حج، پیمودن راه و رسیدن به مقصود با همراهی راهنما و مرشد است که به آن «ولی» (انسان کامل) و «پیر» میگویند. سالک برای پیمودن راه حج و برای رسیدن به قرب پروردگار، باید تحت مراقبت پیر باشد و بدون نظر و سر پرستی او، کاری انجام ندهد؛ زیرا مرشد، این راه را طی کرده و به رموز راه آشناست.

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی او می تواند به سرعت و به وجه احسن سالک را به رشد و کمال برساند و به اسرار و معارف حق  آگاه سازد. او با آشنایی قبلی از معانی واقعی و حکمت های عالی احکام می تواند سالک را آگاه ساخته و از ظاهر به باطن سوق دهد.

حج فرصت اين شناخت  را به بنده سالک میدهد. حج فرصتی برای  شناخت ملت ها از يكديگر نيز هست. فرصت شناخت مذاهب مختلف يعني شيوه هایی از دين شناسی نيز هست. حج فرصت شناخت شيوه ي دين ورزي گروه هاي متفاوت است. فرصت شناخت اخلاق، عادات و رفتارهاي ملتهاي مختلف است. اگر حج نبود عادات و رسوم عجيب و غريبي در بين اكثريت و بخشهايي زيادي از مسلمانان بوجود ميآمد. ولي حج اين فرصت را فراهم مي سازد تا مسلمانان از طريق گفتگو و مشاهده به دركی درست از شيوه هاي دينورزي برسند.

Spread the love

یک نظر بگذارید