الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

* یا رب امسال به آن رکن و مقامم برسان

یا رب امسال به آن رکن و مقامم برسان

با صدای دلنشین گروه انوار جام شهرستان تربت جام

آقایان محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری

Download

Spread the love

یک نظر بگذارید