از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* عرض سلام خدمت حضرت رسول الله صلی اله علیه و سلّم

عرض سلام خدمت حضرت رسول الله صلی اله علیه و سلّم

Spread the love

یک نظر بگذارید