از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* پیشوای نقشبندان + ویدئو

پیشوای نقشبندان با صدای دلنشین گروه انوار جام

(محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری)

دانلود و مشاهده در آپارات


عشقت فتاده در سرم، بنما تو رویت رهبرم

از جان تو را من چاکرم، بنما تو رویت رهبرم

با نام تو، سرزنده ام، در دام عشقت مانده ام

عشقت به جانم می خرم، بنما تو رویت رهبرم

بی شک تویی مسندنشین، در این زمان آخرین

ای پیر من، پیغمبرم، بنما تو رویت رهبرم

نام تو باشد مونسم، بی عشقت ای جان مفلسم

تنها پناه و یاورم، بنما تو رویت رهبرم

آن لنگرت ای نازنین، باشد بهشتی در زمین

هر دم به سویت می پرم، بنما تو رویت رهبرم

چون که برم من نام تو، بینم همی اِنعام تو

رحمی نما تو از کرم، بنما تو رویت رهبرم

ای شاه عبدالله من، ای قطب عالی جاه من

ای مقتدا، ای دلبرم، بنما تو رویت رهبرم

دارم امید و همتی، تا که کنم خوش خدمتی

تا روز و شب فرمان برم، بنما تو رویت رهبرم

دارم ز حق من حاجتی، گر که کند او رحمتی

در بیت بعدی آورم، بنما تو رویت رهبرم

هرگه اگر درد و بلا، خواهد رسد جان تو را

آن درد بر جانم خرم، بنما تو رویت رهبرم

طاقت ندارم ای صنم، بینم تو را با درد و غم

بی تو چگونه سر برم؟ بنما تو رویت رهبرم

باشد امینت غمزده، بر جان او ماتم زده

مگذار با حسرت روم، بنما تو رویت رهبرم

Spread the love

یک نظر بگذارید