حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* پاسخ به سؤال(۲)

اگر در هنگام وضو كردن يا غسل نمودن، از اعضايي‌ كه شستن آن فرض مي‌باشد به اندازه درهـم و یا خيلي‌ كم‌، خشك بماند و آب به آن نـرسد. آيـا نـماز خواندن با اين وضو و يا غسل صحيح و جايز است يا نه‌؟

در هنگام وضوكردن بايد مواظب باشد كه از اعضاي بدن كه شستن آن فرض مي‌باشد و درغسل ازتمام بدن جايي خشك نماند،‌گرچه به اندازه سرسوزن هـم باشد. و اگر چنانچه خشك ماند وضو و غسل او درست نمي‌باشد و با چنين غسل و وضویی نماز درست نیست‌.

و اللهُ اعلمُ بالصّواب

یک نظر بگذارید