از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* پاسخ به سؤال(۲)

اگر در هنگام وضو كردن يا غسل نمودن، از اعضايي‌ كه شستن آن فرض مي‌باشد به اندازه درهـم و یا خيلي‌ كم‌، خشك بماند و آب به آن نـرسد. آيـا نـماز خواندن با اين وضو و يا غسل صحيح و جايز است يا نه‌؟

در هنگام وضوكردن بايد مواظب باشد كه از اعضاي بدن كه شستن آن فرض مي‌باشد و درغسل ازتمام بدن جايي خشك نماند،‌گرچه به اندازه سرسوزن هـم باشد. و اگر چنانچه خشك ماند وضو و غسل او درست نمي‌باشد و با چنين غسل و وضویی نماز درست نیست‌.

و اللهُ اعلمُ بالصّواب

Spread the love

یک نظر بگذارید