حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* پاسخ به سؤال(۳)

زني در حالت حيض يا نفاس به سر مي‌برد، يا فردي جنب شده است بعد از وضو و قبل از غسل لباسهاي خود را عوض نموده و لباس پاكي به تن مي‌كند؛ لباسش از عرق بدنش خيس مي‌شود آيا با اين لباس نماز خواندن جايز است يا خير؟

از آنجائی که حکم هر حيوان حکم پس خورده آن را دارد؛ لذا پس خورده انسان اعم از مسلمان و کافر، حائض‌، نفساء و یا جنب پاک است‌. بشرطی که نجاست ظاهـری نداشته باشد. اما فردی ‌که معتاد به شراب نوشی است و همیشه مرتکب این عمل زشت می‌شود؛ عرق چنین شخصی نجس می‌باشد.

در صورت مسئله، فقط از عرق افراد ذکر شده بشرطي که نجاست ظاهری نداشته باشند، لباسشان نجس نمی‌شود.

 

و الله اعلمُ بالصّواب

یک نظر بگذارید