از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* درباره ما

هدف از راه اندازی سایت خدمت به دین مبین و آگاهی از حقایق اسلام می باشد.

این سایت توسط خادمان طریقه ی نقشبندیه مجددیه مدیریت میشود.

نظرات بسته است