از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* درباره ما

هدف از راه اندازی سایت خدمت به دین مبین و آگاهی از حقایق اسلام می باشد.

این سایت توسط خادمان طریقه ی نقشبندیه مجددیه مدیریت میشود.

Spread the love

نظرات بسته است