از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* سوالات

سلام. می توانید سؤالات دینی خود را در این قسمت وارد نمایید.

اطلاعات شما

 

تایید صلاحیت

نظرات بسته است