از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

تاریخ روز
ربیع الاول مبارک
اصحاب کهف
بیان احکام وقف

* حضرت ایوب علیه السلام

«وَأَیوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِی الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ» (ایوب را بدانگاه که پروردگار خود را به فریاد خواند: اینکه بیماری به من رو آورده است و تو مهربانترین مهربانانی * دعای او را پذیرفتیم و بیماری وی را بر طرف ساختیم) (انبیاء: ۸۴-۸۳).

ذکر ایوب در قرآن:

نام ایوب چهار بار در قرآن آمده است. درسوره‌های نساء، انعام، انبیاء و ص. خداوند او را در ردیف مجموعه‌ی از انبیاء ذکر کرده که لازم است به صورت تفصیلی، به همه‌ی آنها ایمان بیاوریم. او بر وجه تحقیق، از ذریه‌ی حضرت ابراهیم است. زیرا خداوند در معرض سخن از ابراهیم می‌گوید: «وَ مِنْ ذُرِّیتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَیمَانَ وَ أَیوبَ وَ یوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ کذَلِک نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» (و از نژاد نوح، داود سلیمان ایوب، یوسف و موسی و هارون را و همانگونه محسنان را پاداش می‌دهیم) (انعام: ۸۴).

ادامه مطلب »

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه سی و سوم

شرح مثنوی جلسه سی و سوم ۱۲ مهر ۱۳۹۸

مدت: ۴۸ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

Download

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه سی و دوم

شرح مثنوی جلسه سی و دوم ۴ مهر ۱۳۹۸

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

 

Download

Spread the love

* کودکانمان را دریابیم

خانواده چه در جوامع اسلامی و چه در جوامع غیر اسلامی، در تربیت و پرورش فرزند نقش بسزایی را ایفا می کند؛ زیرا اولین پرورشگاهی است که طفل در آن جا رشد و پرورش می یابد و از افراد آن خانواده متأثر می شود. در نتیجه خطرناک ترین و مهم ترین مرحلۀ تربیت بچه، سال های اول زندگی او، یعنی سال های قبل از رفتن به مدرسه است؛ زیرا آنچه در این سن در دل بچه کاشته می شود بسیار عمیق و ریشه دار است. به طوری که هرگز کسی نمی تواند آن را از بین ببرد و یا تغییر دهد. و مدرسه نیز دومین مکان بعد از مدرسه است که کودک داخل می شود و به درس خواندن مشغول می شود؛ باید کودکان را به مدرسه و درس خواندن تربیت نمودو از دوستان ناباب در این زمینه هشدار داد. ادامه مطلب »

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه سی و یکم

شرح مثنوی جلسه سی و یکم ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

مدت: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۲ مگابایت

Download

Spread the love

* اصحاب کهف

داستان اصحاب کهف، بیانگر ارزش ایمان به یگانگی الله متعال و پلید بودن کفر و شرک است. آنها ۳۰۹ سال به حکم الله جل جلاله، به خواب رفتند در واقع این خواب نعمت و آرامشی از جانب ذات باریتعالی برای اولیاء اش بود آنها به محض ورود به داخل غار آرامش را احساس نمودند.
غار اصحاب کهف، در قریه ی بنام «رجیب» در حومه جنوب امان، پایتخت اردن قرار دارد.

اصحاب کهف، جوانانی که به پروردگار خویش ایمان داشتند

جریان و رخداد این قصه، مربوط به روزگاران طولانی و صدها سال (پیش) بود. با این وصف در طول تاریخ و در مبارزه‌ی مداوم بین ایمان و کفر این داستان به شیوه‌های مختلف بیان شده است. امّا گذشته از همه چیز این امر به روشنی بیانگر قدرت بی‌انتهای پروردگار است و میان معجزه‌ی الهی در دنیای بشری و حقیقت زنده کردن انسان‌ها در روز رستاخیز و حضوردرمحضرپروردگار ارتباط ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب »

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه سی ام

شرح مثنوی جلسه سی ام ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

مدت: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۲ مگابایت

Download

Spread the love

* لحظه خداحافظی حضرت امام حسین رضی الله عنه از روضه حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم و مدینه منوره

به نظم در آوردن لحظه ی خداحافظی حضرت امام حسین رضی الله عنه از روضه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و مدینه منوره

الوداع ای شاه خوبان

شعر: حاج خلیفه عبدالرئوف مجیدی رحمه الله

Spread the love

* کی شود یا رب رو در یثرب و بطحا کنم

کی شود یا رب رو در یثرب و بطحا کنم

با صدای دلنشین گروه انوار جام شهرستان تربت جام

آقایان محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری

Download

Spread the love

* بیابان مدینه

بیابان مدینه

با صدای دلنشین گروه انوار جام شهرستان تربت جام

آقایان محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری

 

Download

 

Spread the love

* عرض سلام خدمت حضرت رسول الله صلی اله علیه و سلّم

عرض سلام خدمت حضرت رسول الله صلی اله علیه و سلّم

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه بیست و نهم

شرح مثنوی جلسه بیست و نهم ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۵ مگابایت

Download

Spread the love

* شرح گزیده ای مثنوی معنوی جلسه بیست و هشتم

شرح مثنوی جلسه بیست و هشتم ۷ شهریور ۱۳۹۸

مدت: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۲ مگابایت

 

Download

Spread the love

* سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت ششم

وداع با كعبه معظمه

ما نيز مانند همه همراهان خوشحاليم از اينكـه ايـن فريضـه را بـا موفقيـت بـه پايـان رساندهايم. اما احساس غريبي تا عمق وجود ما رخنه ميكند و همـه را آشـفته و مشـوش ميسازد. اين احساس همان حس روز نخست است كه روز بروز پر رنگتـر شـده اسـت. اين همان ترس از فرياد جرس است. جرسي كـه بسـتن مهمـل را فريـاد و فرمـان دهـد. ماموريت تمام است. كاري برايتان در مكه نمانده است. بار سفر بر بنديـد. ايـن احسـاس خوشحالي موفقيت را طولاني نميكند. اما در هراسيم كه فرياد جرس را بشنويم. هـر روز كه ميگذرد از قصر عمر زندگي ما در مكه خشتي كنده ميشود. تا روزيكه خشتهاي قصر عمر زندگي به پايان برسد.

ادامه مطلب »

Spread the love

* سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت پنجم

شبي در مزدلفه

سرنوشتي كه حجاج در آن شب با آن مواجه شـدند بـه مشـكل مـيتـوان بيـان كـرد. طوريكه شنيديم عده اي از حجاج در آن شب بر اثر ازدحام جمعیت جان به جان آفرین تسلیم می کنند.

شب در مزدلفه به صبح مي رسد. علي رغم پرواز كبـوتر سـپيد صـبح در آسـمان روز عيد قربان فرمان حركت بسوي جمرات صادر نشده است.

حجاج برخي از كشورها زوتر از ديگران به سمت منـا بـراي رمـي جمـرات حركـت مي كنند. اما كاروانيان ما مشغول دعا و نيايش هستند. منتظر خود نمايي خورشيد روز عيد. لحظاتي بعد از طلوع خورشيد زرين روز عيـد قربـان فرمـان حركـت بسـوي جمـرات و اعلان برائت از شيطان صادر مي شود.

ادامه مطلب »

Spread the love