از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

نوشته های با برچسب ‘آداب اسلامی’

*در آداب مهمان نسبت به ميزبان

اجابت دعوت فقرا و اهل خير و صلاح

به صحّت رسيده است كه پيغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ دعوت غلام زر خريده را اجابت مي‌کرد. در صحيح بخاري از ابي‌هريره ـ رضی الله عنه ـ روايت شده است كه پيغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: اگر مرا به پاچه‌ي گوسفندي دعوت کنند یا پاچه‌ي گوسفندي براي من هديه آورند، هر آيينه قبول مي‌كنم. همچنين در صحيح بخاري از ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ روايت شده است كه پيغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: اگر شما را به پاچه‌ي گوسفندي دعوت كنند، اجابت كنيد [يعني به هر چيزي که کم به نظر مي رسد].

در صحيحين به روايت ابي‌هريره ـ رضی الله عنه ـ آمده است كه هر كس دعوت دیگری را رد كند به خدا و رسول او عاصي شده است. به صحّت رسيده است كه گاهي آن حضرت را به نان جو و اشكنه‌ي پيه دعوت مي‌كردند و او قبول مي‌کرد.

ادامه مطلب »

Spread the love

*آداب عيادت از مريض

احوالپرسی از بيماران

بايد در اداي حقوق برادران جهت تأكيد رابطه‌ي محبّت و دوستی، سهل انگاري نکند و درباره‌ی بیماریها و مصيبتهایی که به آن دچار هستند پرس و جو نمايد و به کمک آنها بشتابد.

به صحّت رسيده است كه پيغمبر صلی الله علیه و سلّم بيماران را عيادت مي‌كرد و اصحاب را به آن تشويق مي‌نمود. در صحيح مسلم به روايت ثوبان رضی الله عنه رضی الله عنه آمده است كه پيغمبر صلی الله علیه و سلّم فرمود: هر كس مريضي را عيادت كند جایگاه او در روضه‌ي بهشت است. آن حضرت صلی الله علیه و سلّم بیماران خاصّی را به عیادت مخصوص نمی‌کرد، بلکه به صحّت رسيده است كه زيد بن ارقم رضی الله عنه را به خاطر چشم درد عيادت نمود و اینكه در بعضي از كتابها نوشته‌اند كه برای درد چشم و دندان و زخم عيادت نيست، منافي بعضي از احاديث صحيح است و الله اعلم.

نقل شده است که روزی جواني از انصار بيمار شد و آن حضرت صلی الله علیه و سلّم به عيادت او رفتند. وقتی آن جوان چشم باز كرد و آن حضرت را ديد، اشک در چشمانش جمع شد و به زبان حال گفت:

حـذر از مـرگ سـود مي نكنـد                      عاقلـم اين قدر همـي دانـم

درد و رنجم ز مرگ نيست و ليك                  اي دريغا كه بي تو  مي مانم

ادامه مطلب »

Spread the love

*نماز تراویح

نماز تراویح چند ركعت است ؟

پاسخ: نماز تراویح بیست ركعت است و ازپیامبر صلى الله علیه وسلم واجماع صحابه ثابت است كه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه بر آن اجماع صحابه صورت گرفت به همین علت است كه كمتر از آن در زمان خلافت حضرت عثمان وحضرت علی رضی الله عنهما  وبعد از آن در زمان تابعین وتبع تابعین كه خیر القرون هستند ثبوتی ندارد وائمه مذاهب چهارگانه نیز بر این متفق اند كه تراویح كمتر از بیست ركعت نیست . واز همان زمان كه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این امر اجماع نمودند تا به امروز در كل دنیا از مشرق تا مغرب در همه مساجد، حتی در مسجد الحرام در مكه مکرمه و مسجدالنبی در مدینه منوره نماز تراویح بیست ركعت با جماعت خوانده می شود. اما جای تعجب است كه برخی اصرار دارند كه پیامبر صلی الله علیه وسلم با وتر بیش از یازده ركعت نخوانده و حضرت عمر رضی الله عنه هم همان تعداد را جاری ساخته پس بر آنان لازم است كه ثابت كنند در زمان حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهما و در زمان تابعین رضی الله عنهم و بعد از آن هم مردم به همین تعداد قیام می كردند و مشخص كنند كه بیست ركعت را چه كسی رواج داد و از چه زمانی شروع شد؟ واین سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله عنه را چه كسی در مسجد الحرام و مسجدالنبی تغییر داد؟

ادامه مطلب »

Spread the love

*آداب استيذان

چگونگي وارد شدن به خانه ي ديگران

هنگامي که به درِ خانه ي کسي مي‌رود، بايد بدون اجازه و سر زده به خانه ي وي داخل نشود؛ بلکه پشتِ در ايستاده و اجازه‌ي ورود بگيرد. اگر به او اجازه‌ي ورود دهند داخل شود و گرنه برگردد. در شفاي قاضي عياض رحمه الله به روايت مغيره رضی الله عنه آمده است که صحابه درِ خانه‌ي رسول‌الله صلی الله علیه و سلّم را با انگشتان خود مي‌کوبيدند؛ يعني به آن حضرت احترام مي‌گذاشتند و بدون اجازه‌ي وي وارد نمي‌شدند.

در شرح السنّه مذکور است که نزد گروهي از علما استيذان با لفظ سلام است و نزد بعضي، استيذان قبل از سلام است؛ بدينگونه که وقتي به درِ خانه‌ي کسي رسيد، قبل از داخل شدن تسبيحي گويد يا تنحنح ]تازه کردن گلو، سرفه کردن[ کند يا دستهايش را بر هم زند تا صاحب خانه آگاه گردد.

امام نوّاوي و ماوردي(رح) نقل کرده‌اند که در تقديم سلام بر استيذان و تأخير آن سه قول است: ۱) ابتدا سلام کند و اين قول صحيح است چنانکه در ادامه بيان مي‌شود. ۲) استيذان را مقّـدم بدارد همانطـور كه بعضـي از علما به آن معتقـدند.  ۳) اگر با صاحب خانه پيش از داخل شدن ملاقات کند سلام را مقدّم دارد و در غير اين صورت استيذان را تقديم کند و اين قول مختار است.

ادامه مطلب »

Spread the love