الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

نوشته های با برچسب ‘نعت’

*کی شود یا مصطفی آندم بیایم سوی تو

نعتی عاشقانه برای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم


Spread the love