شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و چهارم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و سوم ۲۵ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

مثنویات شمس العارفین
خلیفه صاحب حضرت ملا احمد اعظمی گندمشادی رحمه الله تعالی

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و سوم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و سوم ۱۸ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۲ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

مثنویات شمس العارفین

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و دوم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و دوم ۱۱ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و یکم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و یکم ۰۴ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتادم

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتادم

مثنویات شمس العارفین
خلیفه صاحب حضرت ملا احمد اعظمی گندمشادی رحمه الله تعالی

شرح مثنوی جلسه هشتادم ۲۸ آذر ۱۳۹۹

مدت: ۴۱دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و پنجم

مثنویات شمس العارفین

شرح مثنوی جلسه هفتاد و پنجم ۲۳ آبان  ۱۳۹۹

مدت: ۴۷ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و چهارم

مثنویات شمس العارفین

شرح مثنوی جلسه هفتاد و چهارم ۱۶ آبان  ۱۳۹۹

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و سوم

مثنویات شمس العارفین

شرح مثنوی جلسه هفتاد و سوم ۸ آبان  ۱۳۹۹

مدت: ۴۱ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

نعتی بسیار زیبا بهمراه تصاویری بی نظیر از مسجدالنبی

نعتی بسیار زیبا بهمراه تصاویری بی نظیر از مسجدالنبی

کاری از وبسایت نقشبندیه

مشاهده و دانلود با۶ کیفیت در آپارات


Spread the love

پرواز بـر فراز آسمان مدینه منوره و مسجدالنبی صلی الله علیه و سلّم

پرواز بر فراز آسمان مدینه منوره و مسجدالنبی صلی الله علیه و سلّم

بهمراه نعت بسیار زیبا با صدای گروه انوار جام شهرستان تربت جام (محمدفاروق و حسین درپور و حسین تیموری)

کاری از وبسایت نقشبندیه با ما همراه باشید

مشاهده و دانلود در ۶کیفیت در سایت آپاراتSpread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و دوم

مثنویات شمس العارفین

شرح مثنوی جلسه هفتاد و دوم ۰۴ مهر  ۱۳۹۹

مدت: ۳۹ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و یکم

شرح مثنوی جلسه هفتاد و یکم ۲۱ شهریور  ۱۳۹۹

مدت: ۴۱ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتادم

شرح مثنوی جلسه هفتادم ۱۴ شهریور  ۱۳۹۹

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و نهم

شرح مثنوی جلسه شصت و نهم ۷ شهریور ۱۳۹۹

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و هشتم

شرح مثنوی جلسه شصت و هشتم ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

مدت: ۴۶ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

 

Download

Spread the love
<