پاسخ به یک سؤال

با توجه به سؤال یکی از بازدیدکنندگان محترم، مبنی بر اینکه «آیا متصوفه به رعایت سنّت معتقدند یا خیر؟ و تفاوت طریقت با شریعت چیست؟»

*در جواب این دوست عزیز عرض می نمایم که اولاً روش عارفان و سالکان حق، موافقت شریعت بر جاده سنت در راه صدق و صفاست و از بدعت و ضلالت و مخالفت شریعت و سنت مبراست……

و ثانیا روش این بزرگواران برخاسته از اعتقادات اهل سنت و جماعت می باشد. و در شرح و تفضیل این مساله باید بگویم که عرفا معتقدند که هر که خود را به متابعت حضرت سیدالمرسلین(ص) بیاراید، سعادت بر جبین او هویدا و کسی که از این دولت محروم ماند داغ شقاوت بر پیشانی او پیداست. چنانچه در کتاب جامع السلوک آمده است: متابعت از آن حضرت(ص) نعمتی عُظْمی و دولتی کُبری است. همه مقامات و کمالات و حالات و درجاتی که برای سالکان حاصل شده، به برکت متابعت از آن حضرت(ص) است؛ هر چیزی که سبب حصول مقصود باشد، به هیچ وجه در آن سستی نمی‌‌گردد(مقصد این است که متابعت آن حضرت(ص) سبب حصول مقصود است؛ پس چیزی که سبب حصول مقصود باشد به هیچ وجه در آن سستی و سهل انگاری نمی شود و همچنین اولیاء و دوستان حق(ج) ما را به متابعت آن حضرت(ص) توصیه کرده­اند).

هر سعادتمندی که ظاهر و باطن خود را به اخلاق محمّدی(ص) آراسته سازد، صاحب ذات متعالی، درجات و صفات عالیه و منظور نظر الهی می‌‌گردد و به اندازه محبّت و متابعتش از آن حضرت(ص) از کمالات و حالات بهره‌‌مند می‌‌شود و موصوف به صفات کمال می‌‌گردد. اگر می‌‌خواهی که به این مقام علیا مشرّف شوی، از آن حضرت(ص) پیروی کن و آینه وجود محمّدی(ص) را از مشهود حضرت احدیّت بدان؛ همچون سالک سعادتمندی که در متابعت آن حضرت(ص) ثابت قدم باشد و خلعت از اوصاف آن حضرت(ص) بپوشد، پس او را نایب آن حضرت(ص) گردانند و تاج خلافت بر سر وی نهند.

شریعت آن است که بر امر و نهی و سنّت رسول‌‌الله(ص) استقامت ورزد و طریقت گردش صفات است به حکم «تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللَّهِ»( با اخلاق شوید به اخلاق خدا. شرح کتاب التوحید من صحیح بخاری، ج۲، ص۶۶) و حقیقت خالی کردن باطن از غیر حق و خلاص شدن از بند خودی خود است.

همچنین درباره قسمت دوم سوال مبنی بر تفاوت طریقت با شریعت باید عرض نمایم که تفاوتی بین طریقت و شریعت نیست بلکه شریعت بیخ و بنیاد طریقت و حقیقت است و اگر سالک و راهرویی بخواهد مراتب طریقت و حقیقت را طی نماید و بر شریعت استقامت نداشته باشد سعی او بی فایده و سراسر خسارت است

و از حضرت خواجه احرار نقل است که می فرمودند «اگر تمام احوال و مواجید را بما بدهند و حقیقت ما را به عقائد اهل سنت و جماعت متحلی نسازند جز خرابی هیچ نمی دانیم»

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی(رح) در کتاب مکتوبات خویش در مکتوب ۸۴ ص ۷۸ می فرمایند: بدانکه شریعت را صورتی است و حقیقتی، صورتش آن است که علمای ظاهر به بیان آن متکفل اند و حقیقتش آنکه صوفیه علیه به آن ممتازاند» همچنین در جلد اول، مکتوب چهلم صفحه ۱۰۴ می فرمایند که « بعد از طی منازل سلوک و قطع مقامات جذبه ، معلوم شد که مقصود از این سیر و سلوک ، تحصیل مقام اخلاص است ، که مربوط به فنای الهه افانی و انفسی است.

و این اخلاص جزوی است از اجزای شریعت . چه شریعت را سه جزوست ؛ علم و عمل و اخلاص . پس طریقت و حقیقت خادم شریعت اند در تکمیل جزو او که اخلاص است . حقیقت کار این است »

امیدوارم به نتیجه مطلوب رسیده باشید

برای استفاده بیشتر درباره این موضوع به کتاب مکتوبات قدسی حضرت امام ربانی(رح) و کتاب جامع السلوک تالیف حضرت مولانا امان الله صاحب(رح) مراجعه نمایید.

Spread the love

1 دیدگاه دربارهٔ «پاسخ به یک سؤال»

دیدگاهتان را بنویسید

<