مناجات حضرت حاج شمس الحق نقشبندی مجددی(رح)

بازدیدها: 2

زتــو امیـــدوارم یــا الـهـی           خلاصـی ده مـرا از هر منـا هـی

ز جمله روی ما بـا خویشتن کن            ز ما یـکسـوی آفـات فتن کـن

خـداونـدا بـه حق نـور احمــد           ببخـشا نعمـت جـاوید سرمـد

که مـا بس عاجز و درماندگانیم            بجز فضلـت رهی دیگر ندانیـم

الهــی حـرمت جمـع بزرگـان            بـه ما پاینـده ده تـوفیـق احسان

خـدایا حـرمت صـدّیق اعظم             کـه باشـد افـضل امّـت مسلّم

بـه مـا تـوفیــق امر بندگی ده             بـه راه خدمتـت پـایـنـدگـی ده

الـهــی حــرمـت فاروق کامل            دل مـا را مـصـفّـا دار از غل

کـه ما   بیــچاره و آوارگانیـم           ولـی افضـال احسـان تـو دانیـم

خـدایا با حیای شخص عثـمان           بـده مـان ثابـتـی در راه ایـمان

اگر فضـل تو با شـد کار سازم           به خدمـت می توانـم جان ببازم

الـهی   با ولای خـاص حیـدر           بکـن یکسـو ز ما اندیشـه شـر

بـده   بیـنـایـی طــور ولایـت           رهان ما را ز تـخمیـن حکایـت

بـه حـق فاطـمه خاتـون جنّـت           کـه بـر ما کرد ثابت شکر منـت

خـدایا حرمت نسل شـریفـش           کـه بودند در رواج دین ردیفش

که هستند گوشـواره عـرش اعلی            مــرا مــی دار دایـم در تـولا

خـداونـدا مـرا فـارغ ز من کن           مـرا مفتـون سودای حسن کـن

کـمال معرفـت بر مـا عطا کـن           شفیـع مـا شهیـد   کربـلا کـن

بـده بیـنـایـی عـیـن الیقـینـی۱           کـه هستم از بزرگان خوشه چینی

اگر چـه نیست ما را کار و باری            ولــی کـامـل بــود امـیـدواری

بـه راه نـیـک مردان ره سپارم            سـپاس فـضـل بیـحـد تـو دارم

منـم تابـع بـه جمـع پیـشـوایان           خصـوصاً خادمـم در نـقشبنـدان

مرا منـظور کـن ای ایــزد پـاک           بـه حـق فرقـه بگـزیده چـالاک

الـهـی خـدمـت پـیـر طـریقـم            شــه معـصـوم مـولای شفیـقـم

ز لطفت بخش بر ما فیض نوری             نـهانـی دایـماً عشـق و سـروری

منـم شمس الحق آشـفتـه حـالی

مـدد خـواهم زتـو در امتـثـالی

۱- خبری را که از قرآن مجید و یا احادیث رسول(ص) شنیده شود و از صدق قبول شود علم الیقین و زمانی که به واسطه سلوک منازل طریقت این خبر برای سالک کشف شود و به دیده دل مشاهده نماید عین الیقین نامیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

<