پرسش و پاسخ

پاسخ به سؤال(۵)

سؤال:

آیا بعد از بیعت با یک مرشد میتوان با مرشد دیگری بیعت نمود؟
و اگر می شود طریقه اش چطور است؟
و آیا میتوان همزمان با مرشدی دیگر نیز بیعت کرد همچنان که میگویند شیخ بسطام رحمه الله تعالی شیخ بسیاری داشته؟

جواب:

حجه السالکین فی رد المنکرین جلد دوم صفحه ۳۲: بدانکه حضرت جنید رحمه الله که مرید دویست پیر شده بود آن است که علم شریعت را از دویست پیر حاصل کرده بود مثلا از یک پیر، علم نماز و روزه حاصل کردند و از یک پیر دیگر، علم تلاوت قرآن حاصل کردند و از یک پیر دیگر، علم اورا دو از یک پیر دیگر، علم فقه و از پیر دیگر، صرف و نحو و از یکی علم تفسیر و از یک پیر دیگر، علم صبر و شکر و از یک پیر دیگر علم توکل وَ قِسْ عَلَی هَذَا الْبَاقِیَ و پیر طریقت ایشان، سریّ سقطی است و بس که از وی علم طریقت و حقیقت و معرفت حاصل کردند . و همچنین بایزید بسطامی مرید صدو سیزده پیر شده علم شریعت آموخته اند و پیر طریقت ایشان، حضرت امام جعفر صادق (رح) است و بس.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به جلد دوم کتاب حجه السالکین فی رد المنکرین مراجعه نمایید.

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.