اسلام کانون اندیشه فرهنگی و اجتماعی,  فضایل و مقالات,  گنجینه اخلاق و ادب

آداب خوردن طعام (قسمت اول)

تقلیل طعام

تا خوب گرسنه نشده طعام نخورد و هنوز کاملاً سیر نشده است، دست از طعام بکشد و طریق اعتدال را رعایت کند و خود را از سیری و یا گرسنگی بیش از حد نگاه دارد؛ زیرا آن در شریعت مکروه و بر اساس حکمت ممنوع است. اگر چه خوردن طعام برای حفظ بدن و بقای حیات فرض است؛ لیکن میانه‌روی در خوردن سنّتی ارجمند و خصلتی نیکو است و نزد همه‌ی علما و حکما امری پسندیده و روشی شایسته است و هیچ یک از علما و حکما در آن اختلافی ندارند.

از حضرت خواجه بزرگ خواجه بهاءالدّین ـ قدّس الله سرّه ـ نقل شده است که می‌فرمودند: بسیار آزمودیم که خوردن بهتر از نخوردن است. از شیخ رکن‌الدّین علاءالدّوله ـ قدّس سرّه ـ نقل شده است که فرمودند: آنچه از فواید خوردن در آخر زندگی بر ما ظاهر شد، اگر اوّل معلوم می‌شد اینقدر به کم خوردن اهتمام نمی‌نمودیم.

بعضی از عزیزان از حضرت ایشان ـ قدّس سرّه ـ نقل کرده‌اند که فرمودند: کم خوردن سبب کشف‌های ظاهری می‌گردد؛ از این رو وقتی بیننده به آن رغبت پیدا می‌کند از مقصود باز می‌ماند. بزرگان خانواده‌ی خواجگان ـ قدّس الله تعالی ارواحهم ـ به جهت اینکه این عمل برای سالک تقیّدی نشود، تقلیل طعام بیش از حد را جایز ندانسته‌اند. بنابراین طالبان صادق باید در سیری و گرسنگی به حکم «خَیْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا» طریق اعتدال را رعایت کنند و از افراط و تفریط بپرهیزند.

 پرهیز از طعام آمیخته با شبهه

وقتی طالب صادق آگاه شود که طعام، آمیخته به شبهه است باید از خوردن آن بی‌نهایت بپرهیزد و اگر بنا بر ضرورتی مجبور به خوردن آن شود باید در تقلیل آن بکوشد و به دلیل آنچه خورده است، ناراحت و پشیمان باشد.

در شرعه‌الاسلام آمده است که از فرایض کلّی خوردن طعام و از بزرگترین شرایط و آداب آن، این است که از راه حلال حاصل شده و به قدر کفاف باشد؛ زیرا که پایه‌ی همه‌ی خیرات و طاعات بر آن نهاده شده و این امر، خیلی دشوار است؛ زیرا حِلّیت و پاکی لقمه با اندک چیزی زایل می‌شود.

بزرگان دین ـ قدّس الله تعالی ارواحهم ـ گفته‌اند: حلال آن است که در ظاهر، وجه حرمت و مکروهیّت آن پیدا نبوده و از دست ظالم و فاسقی نرسیده باشد و شبهه آن است که وجه حرمتش ظاهر نباشد؛ لیکن از دست ظالم یا فاسقی رسیده باشد و حرام آن است که وجه حرمتش ظاهر باشد.

شیخ ابوبکر دینوری ـ قدّس الله روحه ـ گفته است: معده محلّ طعام است؛ اگر در آن حلال بریزی، قوّت طاعت می‌یابی و اگر آن را با شبهه پر کنی راه حق بر تو پوشیده می‌شود و اگر با حرام پر کنی از آن معصیت بر می‌خیزد.

 ترتیب ندادن طعامهای لذیذ برای نفس خود

بر طالب صادق واجب است که از میان خادمان و متعلّقان، خود را به طعام بهتر اختصاص ندهد؛ بلکه به غذاهای فقیرانه‌ی بی‌تکلّف قناعت نماید، چنانچه عادت پسندیده‌ی آن حضرت و صحابه‌ی کرام بوده است. به صحّت رسیده است که گاهی آن حضرت از خانه نان خورشت می‌خواست. می‌گفتند که نزد ما غیر از سرکه چیزی نیست. آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌فرمود که آن را بیاورند. آنگاه آن را با نان می‌خورد و می‌گفت: نان سرکه عجب نان خورشی است.

ثابت شده است که گاهی آن حضـرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ تکّه‌ای از نان جو برمی‌داشت و خرمایی بر آن می‌نهاد و می‌فرمود: نان خورشت این است. گاهی خرمای کهنه برای آن حضـرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌آوردند و ایشان کِرم را از داخل آن بیـرون می‌آورد سپس آن را می‌خورد و اغلب اوقات نان جوین و آرد جو که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌خورد، اَلَک نمی‌کردند؛ بلکه باد بر آن می‌دمیدند تا آنچه رفتنی بود می‌رفت و باقی را خمیر می‌کردند و می‌پختند. ثابت شده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ هرگز نان میده(آرد گندم که آن را دوبار اَلَک کرده باشند) و گوشت یلمه(گوشت گوسفند یا بزغاله را از پشم و مو پاک کردن را یُلمَه می گویند) تناول نکرده‌اند.

در صحیح بخاری از سهل بن سعد ـ رضی الله عنه ـ چنین روایت شده است: پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ از زمانی که مبعوث شد تا وقتی که به حق سبحانه و تعالی پیوست، هرگز نان بدون سبوس ندید. همچنین در صحیح بخاری از سهل روایت شده است که گفت: آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ از زمان بعثت تا هنگام رحلت، هرگز آرد پخته شده را ندید. گفتند: پس چگونه آن حضرت جو ناپخته می‌خورد؟ گفت: آن را آرد می‌کردیم و می‌خوردیم.

از امام یافعی(رح) در کتاب مرآت‌الجنان آمده است که آنچه در احادیث صحیح ثابت شده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ حلوا و عسل دوست داشت و گوشت مرغ می‌خورد و از غذاهای پاکی که مرغوب طبع است میل می‌کرد، باید دانست که آن به قصد و طلب آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ نبوده و ایشان برای ترتیب دادن آن هیچ تلاشی نکرده‌اند؛ لیکن اگر بر سبیل اتّفاق چیزی از آن نزد وی حاضر می‌شد، منع نمی‌کرد بلکه تناول می‌نمود. همچنان که از نان جو درشت و سرکه و غیره آن از خوردنیها آنچه حاضر بود و آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ میل داشت، می‌خورد و هرگز به طعامی مخصوص مقیّد نمی‌شد همچنان که به لباس و هیئت مخصوص مقیّد نبود.

 خوردن غذای پاک و لذیذی که بدون سعی و تلاش حاضر شود

وقتی طعام لطیف و لذیذی پیش آید که وی در تحصیل آن هیچ دخلی نداشته است بنابر متابعت سنّت باید از آن بخورد؛ زیرا ثابت شده است که هرگاه طعام پاکی حاضر می‌شد آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ تناول می‌کرد. از جمله طعامهایی که ثابت شده است آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ خورده‌اند گوشت گوسفند، شتر، خرگوش و حباری(پرنده ای است خاکستری شبیه غاز با پاها و گردنی دراز، لک لک) است.

از ابی‌موسی اشعری ـ رضی الله عنه ـ ثابت شده است که گفت: پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ را دیده بودم که گوشت مرغ و گاهی گوشت قدید(گو شت خشک کرده و نمک سود) می‌خورد. از جمله‌ی طعامها نزد آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ گوشت مرغوب بود؛ امّا به خوردن آن حریص نبود و از خوردن بسیار آن نهی می‌فرمود و می‌گفت: هر کس بر خوردن آن مداومت کنـد به آسانی از آن دل نمی‌کند.

در شرعه‌الاسلام آمده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ بر خوردن گوشت مداومت نمی‌کرد و می‌فرمود که مداومت بر آن موجب قساوت قلب می‌شود؛ چرا که عادت گوشت همچون عادت شراب است. بر ترک آن نیز مداومت نمی‌کرد و می‌گفت: هر کس چهل روز گوشت نخورد، طبع وی متغیّر گشته و خوی وی ناخوش می‌گردد.

به صحّت رسیده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ با گوشت دست و شانه الفت داشت و گوشت کمر را پاکترین و لذیذترین گوشت توصیف می‌کرد و جگر بریان شده‌ی گوسفند می‌خورد و بعضی اوقات نان تریت(تریت. ترید. نان خرد کرده در آبگوشت) با گوشت و گاهی نان با روغن می‌خورد و زمانی خرما با خیار و خربزه تناول می‌کرد و می‌گفت: حرارت آن با سردی این و سردی این با حرارت آن از بین می‌رود.

روایت است که خربزه را گاهی با نان و گاهی با شکر می‌خورد و گاهی خیار با نمک میل می‌فرمود. در بعضی کتب مذکور است که محبوبترین میوه‌ها نزد آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ خربزه و انگور بود. گاه خوشه‌ی انگور را در دهان مبارک می‌گذاشت و دانه‌های آن را می‌خورد و آنگاه خوشه را برهنه بیرون می‌آورد.

از جمله میوه‌ها و طعامها و نوشیدنی‌هایی که آن حضرت دوست داشت، عسل و خرما و کره بود. هر روز یک ظرف عسل با آب آمیخته می‌نوشید و خرما با شیر آمیخته بسیار میل می‌نمود و به آن طیّبان می‌گفت. اغلب طعام آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ خرما بود. اگر روزی دو وعده غذا می‌خورد، یک وعده آن حتماً خرما بود.

کدوی پخته را بی‌نهایت دوست داشت. از صدّیقه ـ رضی الله تعالی عنها ـ روایت شده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌فرمود: وقتی غذا می‌پزید کدوی بسیار در آن اندازید؛ زیرا برای قلب اندوهگین بسیار سودمند است. انس ـ رضی الله عنه ـ می‌گوید که عرض کردم ای رسول خدا‌ ـ صلی الله علیه و سلم ـ کدو را بسیار تناول می‌فرمایی. فرمود: برای مزاج سودمند است و عقل را زیاد می‌کند. آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ آشی که در آن فلفل و داروهای گرم و چغندر بود و همچنین طعامی را که به ته دیگ می‌چسبید، بسیار دوست داشت.

روایت شده است که ذوالنّورین ـ رضی الله عنه ـ برای آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ پالوده آورد. آن حضرت از آن خورد و فرمود: یا ابا عبدالله! این چیست؟ ذوالنّورین ـ رضی الله عنه ـ مواد و کیفیّت طبخ آن را به عرض رسانید. آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: بدرستی که این طعام لذیذ است.

از جمله طعامهایی که ثابت شده است رسول اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ هرگز آن را تناول نکرده‌اند: گوشت سوسمار، گوشت گاو سرگین خوار، سپرز، گرده(قلوه)، روده و شکمبه است.

 جمع نکردن میان غذاهایی که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ از جمع کردن آن پرهیز می‌کرد

امام مجدالدّین فیروزآبادی ـ قدّس الله سرّه ـ در کتاب صراط مستقیم آورده است: به صحّت رسیده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ چند چیز را با هم جمع نکرده‌اند: شیر و ماهی، شیر و ترشی، شیر و تخم مرغ، شیر و گوشت، گوشت بریان و گوشت جوشیده، گوشت قدید و گوشت تازه، دو غذای گرم یا دو غذای سرد، دو مسهل یا دو مختلف؛ مثل قابضی و مسهلی یا غذای زود هضم و غذای دیر هضم.

آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ هرگز سیر و پیاز و تره نمی‌خورد و اگر کسی از سبزیجات بدبو چیزی خورده بود او را از مجلس بیرون می‌فرستاد و می‌فرمود: من این سبزیجات را به جهت آن نمی‌خورم که به کسی راز می‌گویم که شما نمی‌گویید. آنچه از صدّیقه ـ رضی الله عنها ـ روایت شده است که آخرین طعامی که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ تناول نمود پیاز داشت؛ حمل شده بر اینکه آن به خاطر درمان بیماری بوده یا به جهت بیان جواز.

 تقدیم طعام بر نماز

در صحیحین به روایت صدّیقه ـ رضی الله تعالی عنها ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: اگر هنگام شام، طعام در مجلس نهاده شود و نماز نیز برپا گردد، ابتدا طعام بخورید سپس نماز گزارید. همچنین در صحیح مسلم به روایت صدّیقه ـ رضی الله تعالی عنها ـ آمده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: وقتی طعام حاضر شود، نماز گزاردن جایز نیست. شارحان حدیث گفته‌اند: این وقتی است که فرصت نماز باقی بوده و وقت برای نماز گزاردن بسیار باشد؛ امّا اگر وقت نماز تنگ بوده و بیم فوت شدن آن باشد، مشغول شدن به غیر نماز حرام است.

در صحیحین به روایت ابن عمر ـ رضی الله تعالی عنهما ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: وقتی یکی از شما مشغول خوردن طعام باشد، باید در آن عجله نکند تا وقتی سیر شود، اگر چه نماز برپا شده باشد. در بعضی از کتب ائمّه‌ی اهل حدیث مذکور است که علمای صحابه مثل صدّیق، فاروق، ابن‌عبّاس، ابن‌عمر و غیر ایشان ـ رضی الله عنهم ـ به مضمون این حدیث عمل می‌کردند و ابن عمر ـ رضی الله تعالی عنهما ـ به خوردن طعام شب مشغول می‌شد اگر چه نماز جماعت را از دست می‌داد.

امام در احیا می‌آورد: روایت است هنگامی که نماز برپا می‌شد و برای او طعام می‌آوردند، او به نماز برنمی‌خاست تا وقتی که از خوردن طعام فارغ می‌شد، با وجود اینکه در آن حال صدای قرائت امام را می‌شنید. همچنین روایت شده است که یک روز، وقتی ابن‌‌عبّاس و ابی‌هریره ـ رضی الله تعالی عنهما ـ مشغول خوردن بریانی بودند، مؤذّن آمد و اقامه سر داد. ابن‌عبّاس گفت: عجله نکن تا وقتی ما این بریانی را بخوریم؛ چون تا وقتی که رغبت نفس‌مان به طعام باقی باشد ما به نماز بر نخواهیم خواست. شارحان حدیث گفته‌اند: این وقتی است که نفس بی‌نهایت محتاج و مشتاق طعام بوده و در وقت نماز نیز مجال و سِعَتی باشد. وکیع(رح) که از شارحان حدیث است چنین می‌گوید: طعامی را باید بر نماز مقدّم داشت که اگر نخورند، ضایع و فاسد شود.

 نشسته طعام خوردن

هنگام طعام خوردن نباید بایستد و یا بر جایی تکیه کند؛ زیرا آن از جمله مکروهات و ممنوعات است. در صحیح مسلم به روایت انس ـ رضی الله عنه ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ از آب خوردن در حالت ایستاده نهی نمود.

قتاده ـ رضی الله عنه ـ روایت می‌کند که از انس ـ رضی الله عنه ـ پرسیدم: طعام خوردن در حالت ایستاده چگونه است؟ فرمود: قبیح‌تر و خبیث‌تر. همانطور که ایستاده طعام خوردن مکروه است، تکیه زده نیز ممنوع است. علما گفته‌اند: تکیه بر سه نوع است: اوّل آنکه پشت یا پهلو یا سینه خود را بر زمین نهد یا بر متکایی تکیه زند، به هر شکلی که باشد. دوّم آنکه چهار زانو بنشیند. سوّم آنکه یک دست خود را بر زمین نهاده و آن را ستون ساخته، بر آن تکیه کند.

در وقت غذا خوردن نشستن بر سه حالت سنّت است: اوّل آنکه دو زانو بنشیند به شرط اینکه شکم بر زانو ننهد. به صحّت رسیده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ در هنگام طعام خوردن اغلب دو زانو می‌نشست و هرگز به حالت چهار زانو و یا تکیه زده طعام نمی‌خورد و می‌فرمود: من بنده‌ای از بندگان خدا هستم. طعام می‌خورم همانطور که بندگان می‌خورند و می‌نشینم همانطور که بندگان می‌نشینند.

دوّم آنکه زانوی راست را بلند کرده و بر زانوی چپ بنشیند. به صحّت رسیده است که آن حضرت گاهی هنگام غذا خوردن، زانوی راست را بلند می‌کرد و بر زانوی دیگر می‌نشست بدون اینکه بر جایی تکیه زند.

سوّم اینکه هر دو زانو را برآورد و به شکم بچسباند که این نوع نشستن را اقعا گویند. ثابت شده است که آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ گاهی از شدّت گرسنگی بر هیأت اقعا می‌نشست و طعام می‌خورد. در تاریخ امام یافعی(رح) به روایت انس ـ رضی الله عنه ـ چنین آمده است: وقتی برای پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ خرما آوردند، دیدم که خرما می‌خورد در حالی که از شدّت گرسنگی بر هیأت اقعا نشسته بود. آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ هنگام طعام خوردن کمتر به این حالت می‌نشستند.

شخص هنگام طعام خوردن باید کفش را از پا در آورد و دامنِ لباس و آستین گشاد را جمع کند و از روی ادب بنشیند. در تاریخ امام یافعی(رح) مذکور است که یکی از آداب طعام خوردن این است که لباس خود را هنگام خوردن طعام جمع کند.

 بر روی سفره و دستار خوان، طعام خوردن 

همیشه باید طعام را بر روی سفره یا دستار خوان تناول کند و هرگز بر روی خوان پایه‌دار چیزی نخورد؛ زیرا مکروه و ممنوع است. امّا اگر خوان پایه‌دار نبوده و از سطح زمین بلندتر نباشد طعام خوردن بر روی آن جایز است.

در اصل بیست و دوم از نوادر الاصول به روایت انس ـ رضی الله عنه ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ هرگز بر روی خوان طعام نمی‌خورد. ما از انس ـ رضی الله عنه ـ پرسیدیم پس بر روی چه چیزی طعام می‌خورد؟ گفت: بر روی سفره. امام ـ قدّس سرّه ـ در شرح این حدیث می‌گوید: خوان نهادن از رسوم عجم بود و اعراب بر روی سفره طعام می‌خوردند و مقصود از آن، سفره‌ی چرمی است که دارای علاقه و حلقه‌هاست.

از حسن بصری(رح) چنین روایت شده است: خوردن طعام بر روی خوان، کار پادشاهان و بر مندیل، کار عجم و بر سفره، کار عرب و سنّت است. اینکه در بعضی احادیث لفظ مائده آمده است مقصود از آن خوان نیست، بلکه هر چیزی که بر روی زمین گسترده شود، آن را مائده گویند. در عرف عرب گاهی مفعول را با لفظ فاعل ادا می‌کنند. چنانکه می‌گویند: «سِرٌّ کَاتِمٌ اَیْ مَکْتُوْمٌ» «سرّ پوشاننده یعنی پوشیده شده» و همانطور که خداوند متعال فرموده است: «فِی عِیشَهٍ رَّاضِیَهٍ» (قارعه/ ۷) ای مرضیه. بنابراین مائده می‌گویند و ممدوده قصد می‌کنند یعنی گسترده بر زمین.

خوان چیزی است که از سطح زمین بلندتر بوده و دارای پایه‌هایی است، بنابراین خوان با مائده تفاوت دارد ولی از آنجا که در میان عجم خوان نهادن شایع بود و به جای مائده، بیشتر خوان می‌نهادند بدان سبب به خوان، مائده می‌گفتند. در اخبار آمده است که وقتی قوم عیسی ـ علیه السلام ـ گفتند: «رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَهً مِّنَ ﭐلسَّمَاءِ» « پروردگارا سفره ای از آسمان بر ما نازل کن» (مائده/ ۱۱۴) حق تعالی برای آنان سفره‌ای پر از طعام فرو فرستاد که گرد و سرخ رنگ بود و در میان دو تکه ابر قرار داشت.

 خوردن طعام در ظرف چوبی یا سفالی بر طبق سنّت

در شرعه‌الاسلام آمده است که خوردن طعام و شراب در داخل ظرف طلا و نقره، حرام و در ظرف رویی و مسی مکروه است. در صحیح مسلم به روایت امّ سلمه ـ رضی الله تعالی عنها ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: هر کس شربتی در ظرف ساخته شده از طلا یا نقره بنوشد، در شکم او آتش دوزخ صدا می‌کند.

به اتّفاق علمای دین ـ رضی الله عنهم ـ استعمال ظروف ساخته شده از طلا و نقره حرام است. در مذهب امام شافعی(رح) اگر در کاسه یک حلقه از نقره باشد یا تیغه کاردی را با اندکی از نقره نقاشی کرده باشند جایز است با آن کاسه چیزی بخورد و از آن کارد استفاده کند، ولی اگر غرض از آن حلقه و نقش، تزیین کاسه و کارد باشد، استعمال آن مکروه است نه حرام؛ لیکن اگر مخصوصاً برای تزیین آن، نقره بسیار به کار برده باشند استعمال آن حرام است [طبق مذهب حنفی: خوردن و آشامیدن و خوشبو کردن از ظروف نقره ای و طلایی برای مردان و زنان مکروه است. کذا فی السراجیه فتاوای هندیه ج۵ ص۳۳۴٫ بحث و تفصیل را آنجا مطالعه کنید.

در مختصر الوقایه آمده است: استعمال اشیائی که در آن  نقره بکار رفته باشد حلال است در صورتی که با محل نقره تماس نداشته باشد. این مطلب اشاره به این دارد که جنس اصلی ظرف نقره نمی باشد، بلکه نقره فقط در قسمتی از آن قرار دارد. کما فی جامع الرموز].

 دست به طعام بردن پس از بزرگان

اگر بزرگی در مجلس حاضر باشد و طعام آورند، باید دست دراز نکنند تا وقتی آن بزرگ شروع کند؛ زیرا در صحاح احادیث به ثبوت رسیده است که حذیفه بن یمان ـ رضی الله عنه ـ گفت: وقتی با رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلم ـ بر طعامی حاضر می‌شدیم هیچ یک از ما دست خود را به سوی آن طعام دراز نمی‌کرد تا وقتی که رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلم ـ شروع می‌کرد.

اگر بزرگ قوم، خود میزبان باشد، باید حاضران را منتظر نگذارد و زودتر شروع به خوردن طعام کند؛ زیرا ثابت شده است که وقتی آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ با مردم طعام می‌خورد، هیچ کس پیش از وی دست به طعام دراز نمی‌کرد. مقصود این است که اصحاب را منتظر نمی‌گذاشت.

 از حضرت ایشان ـ قدّس الله تعالی سرّه ـ شنیده شده است که فرمود: مولانا نظام‌الدّین خاموش(رح) می‌گفتند: هنگام حاضر شدن طعام، منتظر ماندن تا اینکه بزرگ مجلس بخورد از جمله‌ی نیکوترین آداب است؛ لیکن در میوه خوردن رعایت این ادب لازم نیست.

 شروع طعام با گفتن بسم الله

باید در ابتدای غذا خوردن نام خدای تعالی را بر زبان آورد. نزد محقّقان اهل حدیث تسمیه در اوّل طعام واجب است؛ زیرا در احادیث امر به آن صحیح و صریح و سالم از معارض است. علما درباره‌ی اینکه اگر جمعی باشند تسمیه یک شخص از تسمیه‌ی دیگران کفایت می‌کند یا نه، با یکدیگر اختلاف دارند. ائمّه‌ی شافعیه ـ رحمهم الله ـ برآنند که کافی است و این مشابه جوابِ سلام و تشمیت عاطس است که جواب یکی از افراد کافی است.

بعضی دیگر از علما می‌گویند: کافی نیست و دلیل ایشان حدیثی است که در سنن ترمذی به روایت صدّیقه ـ رضی الله تعالی عنها ـ آمده است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ با شش نفر از صحابه طعام می‌خوردند. ناگاه اعرابی وارد شد و آنچه مانده بود به دو لقمه خورد. آن حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: اگر این اعرابی «بسم الله» می‌گفت این طعام برای شما کافی بود. محقّق است که آن حضرت و صحابه «بسم الله» گفته بودند؛ بنابراین اگر تسمیه‌ی یک فرد کافی بود با تسمیه گفتن آنان، نیازی به تسمیه اعرابی نبود.

از ابوایّوب انصاری ـ رضی الله عنه ـ روایت شده است که گفت: روزی همراه پیغمبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ بودیم، طعامی برای وی آوردند که من در ابتدای خوردن به برکت آن، طعامی ندیده بودم و در آخر به بی‌برکتی آن. پس گفتم: یا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ این چگونه بود؟ فرمود: ما هنگام خوردن این طعام، تسمیه گفتیم؛ ولی در این میان کسی آمد و به خوردن طعام مشغول شد که نام خدا را نبرد، در نتیجه شیطان در خوردن این طعام با ما شریک شد.

مستحب است که پیش از تسمیه صلوات بفرستد. در عوارف‌المعارف حضرت شیخ شهاب‌الدّین سهروردی ـ قدّس الله تعالی سرّه ـ مذکور است که در ابتدای طعام و قبل از تسمیه این صلوات را بگوید: «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ طَیِّبْ اَرْزَاقَنَا وَ حَسِّنْ اَخْلَاقَنَا» « پروردگارا! بر محمد ـ صلی الله علیه و سلم ـ و آل او درود بفرست و روزی مان را پاک و حلال و اخلاقمان را نیکو گردان».

امام نوّاوی(رح) در اذکار آورده است: بهتر این است که در ابتدای طعام بگویند: «بسم الله الرحمن الرحیم» و اگر فقط «بسم الله» بگویند کفایت می‌کند و سنّت با آن حاصل می‌شود و در این گفتن جُنُب و حایض و غیر ایشان برابرند. در احیاء العلوم و شرعه‌الاسلام آمده است که بعضی گفته‌اند: وقتی کسی طعام می‌خورد در لقمه‌ی اول باید «بسم الله» و در لقمه‌ی دوم «بسم الله الرحمن» و در لقمه‌ی سوم «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید. مستحب است که در ابتدای طعام به خاطر آگاه کردن دیگران «بسم الله» را بلند بگوید.

در احیاءالعلوم ‌آمده است: بعد از تسمیه، خوردن مقداری نمک و در آخر نیز خوردن مقداری از آن مستحب است؛ زیرا در خبر آمده است: «اِبْدَؤُوْا بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمُوْا بِهِ» « طعام را با نمک آغاز کرده و با آن ختم کنید». از بعضی بزرگان نقل شده است که وقتی انگشت بر نمک می‌زند یا سبزی در دهان می‌گذارد بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلَاهُ عَلَی رَسُوْلِ اللهِ». در شرعه‌الاسلام آمده است: هنگامی که تُرُب می‌خورد باید حضرت رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ را یاد کند تا بوی بد آن را احساس نکند.

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.