پیشواز به سوی بهار قرآن

بازدیدها: 0

چگونه از ماه نزول قرآن استقبال کنیم؟ 

پروردگارجهانیان می فرمایند: «شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِیۤ أُنزِلَ فِیهِ القُرءَانُ هُدى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنَات مِّنَ الهُدَى وَ الفُرقَانِ» [بقره/۱۸۵]

ترجمه: «ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است برای هدایت مردم و با ادله و براهین آشکارا و روشن برای راهنمایی».

چنین به استقبال رمضان رویم:

  • تو به خالصانه به درگاه احدیت و استغفار کردن از گناهان خود.
  • آموختن اصول روزه در ماه رمضان.
  • با اعمال نیکو و صالح و اراده راسخ و صادقانه و باهمت بلند به پیشواز رمضان رویم.
  • آمادگی کامل برای رمضان چرا که لحظه ها و روزهای آن به سرعت باد سپری می شوند.
  • کوشش کردن برای حفظ اذکار و دعاها و مواظبت بر خصوصیاتی که متعلق به این ماه مبارک است.
  • قرآن را برنامه زندگی قرار دهیم و آن را تلاوت نموده به احکام آن عمل نماییم.
  • ماه رمضان را ماه قرآن قرار دهیم، قرآن بخوانیم، بیاموزیم و بیاموزانیم، و بسوی قرآن دعوت کنیم.

* رمضان ماه نبرد و کارزار در راه خدا

برخی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامه تنبلی و بیهودگی بر تن نهاده گمان می برند که رمضان یعنی از راستای زندگی در آمدن و در بستر خواب و بیهودگی لمیدن! اما مسلمان واقعی که درس زندگی را از دانشگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلّم می آموزد همواره در پی دریافت حقایق از آن اسوه رستگاری است. با مروری گذرا بر تاریخ اسلامی در می یابیم که بزرگترین تحولات تاریخی و بزرگترین برنامه های دعوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلّم در رمضان صورت گرفته است.

قرآن کریم راه گشای هدایت و برنامه زندگی و اساسنامه دولت اسلامی و حکومت

عدل الهی در این ماه مبارک به بشریت هدیه داده شد «شَهرُ رَمَضَانَ الَّذِیۤ أُنزِلَ فِیهِ القُرءَانُ هُدى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنَات مِّنَ الهُدَى وَ الفُرقَانِ» «ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن برای هدایت و رستگاری مردم با ادله روشن برای راهنمایی و جدایی حق از باطل نازل شده است». ماه رمضان ماه صداقت زمین و آسمان بود، پرتو پرنور سعادت آسمانی بر زمین و زمینیان، در این ماه بود که زوزه شمشیر در مقابل غرش ایمان سر خم کرد و برای همیشه تاریخ بشریت شاهد و گواه آن شد که آهن پاره ها را توان مقابله با ایمان نیست! آری! معرکه بدر… غزوه بدر که معرکه ثبات اسلام و درهم شکستن کفر و جهالت بود ثمره رمضان است، «بدر» در تاریخ اسلامی یعنی میدان تاریخ ساز… میدانی که در پهنای آن دو راه بیشتر نبود، یا پیروزی اسلام بر کفر که آن بسیار ناممکن نمودار بود و یا درهم شکستن پایه های ضعیف مسلمانان و پیروزی جهالت و ظلمت بر نور که میدان معرکه چنین نمایان می کرد. اما خواست پروردگار بود که٣١٣ مسلمان چوب و چماق بدست بر بیش از هزار مرد جنگی مسلح به مدرن ترین اسلحه های زمانه خویش سوار بر اسبهای نیرومند جنگی، غالب آیند و خورشید تابان ایمان بر تاریکی ها پیروز گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

<