مسلمان بعد از رسیدن به درجه یقین، چگونه اخلاقی را کسب می کند؟

بازدیدها: 1

کسی که در مرتبه عین الیقین است به طور قطع می داند که خداوند او را می بیند؛ پس ذرّه ای ریا در عبادت او باقی نمی ماند و بطور کلّی از هر عمل خلاف شرع دوری می گزیند؛ زیرا هیچ دزدی اگر بداند که صاحب مال او را می بیند و مراقب اوست، دست به دزدی نمی زند.

از حیث اینکه او از ذکر خداوند غفلت نمی ورزد و به سبب انشراح سینه او به این برکت معنوی، یقیناً در حالی که پایبند و مقید به شرع خدا و سنّت رسول او صلی الله علیه و سلّم است، سلوک او به سلوک محمّدی تغییر می کند. یقیناً این درجه ای است که جز مقام نبوّت، دیگر مقامی بالاتر از آن نیست. آنکه به این مقام می رسد از عالم ناسوت به عالم ملکوت انتقال می یابد «عَبْدِیْ کُنْ رَبَّانِیًّا تَقُلْ لِلشَّیءٍکُنْ فَیَکُوْنُ» و هنگامی که به این درجه نایل می گردد خداوند سبحانه و تعالی را از خوف دوزخ یا به طمع جنّت عبادت نمی کند؛ بلکه ذات احدیت سبحانه و تعالی را خاص از روی محبّت به ذات مقدّس او پرستش و عبادت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

<