هوای کوی تو کردم

به کعبه رفتم و ز آنجا، هوای کوی تو کردم

جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم

شعار کعبه چو دیدم سیاه، دست تمنا

دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم

چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم

دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم

نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت

من از میان همه روی دل بسوی تو کردم

مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو نامی

طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم

به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان

من از دعا لب خود بسته، گفتگوی تو کردم

فتاده اهل منی در پی منی و مقاصد

چو جامی از همه فارغ، من آرزوی تو کردم

حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی رحمه الله

دیدگاهتان را بنویسید

<