جشن مصطفی صلی الله علیه و سلم

بازدیدها: 0

نعتی برای ختمی مرتبت، شفیع المذنبین، رحمه للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

با صدای استاد آقای حبیبی با همخوانی گروه انوار جام (محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری)

Download

دیدگاهتان را بنویسید

<