یا رسول الله صلی الله علیه و سلم

بازدیدها: 1

نعتی برای ختمی مرتبت، شفیع المذنبین، رحمه للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

با صدای گروه انوار جام (محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری)

 

Download

دیدگاهتان را بنویسید

<