مفلس حقیقی

بازدیدها: 3

حضرت ابی هریره  رضی الله عنه روایت میکند روزی  حضرت پیغمبر صلى الله علیه و سلم پرسیدند: آیا می دانید که انسان مفلس کیست؟ همه گفتند مفلس درمیان ما کسی است که پول و متاع دنیوی نداشته باشد، آن حضرت صلى الله علیه وسلم فرمودند: مفلسان امت من کسانی اند که در روز قیامت با نماز، روزه و زکات بیایند, ولی کسی را دشنام داده، به کسی تهمت بسته، مال کسی را خورده، خون کسی را ریخته، کسی را مجروح نموده، ثواب برای هریک از نیکی هایش داده می شود ، هرگاه قبل از اتمام حساب و کتابش اعمال حسنه اش ختم گردد، گناهان حقداران گرفته شده و به گناهان وی افزوده می شود و بعدا هم او به آتش دوزخ انداخته می شود. (رواه مسلم)

بعضی از مردم چنان فکر می کنند که تنها نماز، روزه، زکات و یا سایر اعمال نیک سبب نجات انسان می گردد، یک نکته اساسی را که باید یک مسلمان مخلص به خوبی بداند اینست که حقوق در اسلام سه نوع می باشد. (حق الله، حق الناس و حق النفس) که به دو مورد اول اشاره می کنیم:

۱– حقوق خدا:
بعضی از عبادات متعلق به خداوند متعال جل جلاله می باشد، مانند: نماز، روزه، حج، ذکر، دعا و … که مسلمان مسئولیت دارد برای اینکه اوامر خداوند را بپذیرد و مانند شیطان تکبر نورزد، بلکه به عبادت خداوند بپردازد و بدین فکر باشد که من سرکش نیستم، و سعی نماید تا حد امکان این اعمال را بصورت کامل آن ادا نماید، و هرگاه کسی نتواند این اعمال را بصورت کامل آن ادا کند، حداقل در عمل خویش سستی نورزد، زیرا ترک نماز و سایر عبادات نشانه ای از سرکشی از امر خداوند می باشد که بین اسلام و کفر ترک نماز خط فاصل می باشد.

۲- حقوق انسان:
خداوند متعال برای زندگی آرام و آرامش بخش برای همه انسانها حقوقی را به دوش مؤمنان گذاشته که عدم مراعات این حقوق گناه بزرگی را درپی داشته و خداوند جل جلاله سخت ترین عذاب را برای کسانی تعیین نموده که حقوق دیگران را پامال می کنند.
مهمترین موضوع درفهم این حقوق کیفیت مجازات گناهان می باشد، هرگاه شخصی یکی از حقوق الهی را ترک نماید، امکان دارد که در روز آخرت مجازات گردد، و یا هم خداوند متعال جل جلاله به رحمت خویش گناهانش را عفو نماید، ولی خداوند حقوق انسان ها (حق الناس) را تا زمانی که همان شخص مظلوم حق خویش را نبخشد، هرگز نمی بخشد.

براساس این حقوق پیامبر صلى الله علیه و سلم مفلسان(فقیران ـ ناداران) امت خویش را در روز آخرت بر ایمان معرفی داشته است: کسانی که به اجرای حقوق الهی مبادرت ورزیده، نماز، روزه و زکات و … را انجام داده اند، ولی حقوق دیگران را پامال نموده، و در روز آخرت با اعمال زیادی به دربار الهی محاکمه می شوند، در این محکمه علنی الهی ندا می شود که فلانی پسر فلانی به دربار الهی جهت محاکمه و بازپرسی قرار دارد، هر کسی در مورد او ادعایی داشته باشد در مقابلش قرار گیرد؛ بدین شکل صف طویلی از مظلومان در مقابل او قرار خواهد گرفت که هریکی شکایت خویش را به دربار الهی بیان داشته که از بی حرمتی، دشنام، مسخره نمودن دیگران آغاز و بالاخره به مجروح کردن، خوردن اموال بواسطه رشوه و زور و یا قتل و … جنایات انجام می پذیرد و از اینکه این شخص مجرم در روز قیامت توشه دیگری بجز اعمال حسنه ندارد، خداوند متعال به عوض پامال نمودن حقوق دیگران حسناتش را به مظلومان می دهد، و هرگاه تجاوزات آن شخص به اندازه ای باشد که با تمام شدن اعمالش هنوز هم مظلومانی باقیمانده باشند، گناهان مظلومان به گردن آن شخص افزوده شده، و بالاخره در ترازوی اعمالش بجز معصیت و گناه چیز دیگری باقی نمانده و آن ظالم بسوی آتش جهنم کشانیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

<