شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتادم

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتادم

مثنویات شمس العارفین
خلیفه صاحب حضرت ملا احمد اعظمی گندمشادی رحمه الله تعالی

شرح مثنوی جلسه هشتادم ۲۸ آذر ۱۳۹۹

مدت: ۴۱دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

 

Download

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

<