پرسش و پاسخ

پاسخ به سؤال(۲)

اگر در هنگام وضو کردن یا غسل نمودن، از اعضایی‌ که شستن آن فرض می‌باشد به اندازه درهـم و یا خیلی‌ کم‌، خشک بماند و آب به آن نـرسد. آیـا نـماز خواندن با این وضو و یا غسل صحیح و جایز است یا نه‌؟

در هنگام وضوکردن باید مواظب باشد که از اعضای بدن که شستن آن فرض می‌باشد و درغسل ازتمام بدن جایی خشک نماند،‌گرچه به اندازه سرسوزن هـم باشد. و اگر چنانچه خشک ماند وضو و غسل او درست نمی‌باشد و با چنین غسل و وضویی نماز درست نیست‌.

و اللهُ اعلمُ بالصّواب

Spread the love

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.