درباره ما

هدف از راه اندازی سایت خدمت به دین مبین و آگاهی از حقایق اسلام می باشد.

این سایت توسط خادمان طریقه ی نقشبندیه مجددیه مدیریت میشود.

Spread the love